ClassVR-KUNST-Kunstilised Hooned

ClassVR, Avantis / Tunniplaanid

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. Kunstilised hooned KUNST Sea ennast valmis oma järgmiseks seikluseks... imelised hooned ! VANUS 7–11 Õppeaine Teema KUNST ARHITEKTUUR Disain ja tehnoloogia Ehitised Eesti keel Arvustuse kirjutamine Geograafia Maastik Infotehnoloogia Disain Matemaatika Mõõtmed Õpitavad teemad › Ideede uurimine ja arendamine › Kunsti tundmaõppimine ja kunsti loomine › Saame tuttavaks kuulsate arhitektide ja disaineritega läbi ajaloo Enne kui alustate, tutvuge erinevate hoonetega : Mis on kunst? Millised on Sinu lemmik hooned , mida vaadelda? Miks? Kuidas on nende ehitus erinev teistest hoonetest? Millised elemendid mõjutavad hoonete ehitust? Kaasahaarav kogemus Anna õpilastele aega, et nad saaksid kõigepealt ise avastada erinevaid ehitisi. Peale paariminutilist iseseisvat rännakut võtke peaseadmed peast ja tooge õpilased tagasi klassiruumi. Küsige õpilastelt, mida nad nägid ning mis tundeid see nendes tekitas. Pöörake tähelepanu järgmistele punktidele: › Milliseid materjale on ehitamisel kasutatud? Millised materjalid peegeldavad valgust tagasi? Millised on naturaalsed materjalid? › Milline on iga ehitise kuju? Millal on see ehitatud? Kaasaegsed hooned Otsi neid i koone

2. Pärast ClassVR sessiooni Milline oli Sinu lemmikehitis? Miks? Millest see Sind mõtlema pani? Mõelge elementidele: valgus, kuju, tekstuur, värv, ruum. Mille poolest erineb arhitektuur mõnest teisest kunstiliigist? Järgnevad tegevused › Uurige koos õpilastega nende hoonete arhitektuuri ja laske lastel joonista da nende lemmikelemendid. Pöörake tähelepanu aknaraamidel e . K irjeldage neid ning paluge õpilastel muuta aknaraami disaini. › Paluge õpilastel disainida koolimaja. D isainitud koolimaja peaks olema loominguline koht, mis pakub avastamisvõimalusi ja põnevust igapäevastes tegevustes. Tutvudes kuulsate arhitektide töödega, mi lliseid detaile saa vad lapsed kasutada oma koolimaja disainimisel? Õppeainete lõimimine DISAIN JA TEHNOLOOGIA – Ehitised Voltige paberist erinevaid kujundeid, et aru saada, millised konstruktsioonid on tugevad, millised nõrgad. Kas need kujundid meenutavad Sulle midagi? Palu õpilastel disainida ehitis, inspiratsiooni selleks saate VR peaseadmete s olevast materjalist. EESTI KEEL – Arvustuse kirjutamine Vii ge lapsed kurssi erinevate kunstivooludega. Külastades ClassVR peaseadmetega erinevaid ajahetki ning nähes kunsti ajalugu, lase lastel kirjuta da arvustus ühest enim meeldinud ehitisest. GEOGRAAFIA – Maastik Keskendu ge iga ehitise tähtsusele ja mõ elge miks need on ehitatud just sinna, kus nad on. Kas nende asukohal on mingisugune põhjus? Tuvastage erinevad asulatüübid nt. maapiirkond, kesklinn, äärelinnad. Loetlege hoonetüübid, mida võiksite igas piirkonnas leida. INFOTEHNOLOOGIA – Disain Kasuta CAD tarkvara, et disainida omaenda ehitise projekt. See on hea võimalus õpilaste raalmõtlemise arendamiseks. MATEMAATIKA – Mõõtmed Andke lastele ehitise ligikaudsed mõõdud ning arvutage koos ehitise pindala või ruumala. Väiksemate lastega lugege kokku ehitisel o levad aknad, tornid või midagi muud. Mitu akent on ühel korrusel? Kui teiselpool maja on sama palju aknaid, siis kui palju on neid kogu hoone peale kokku? TERVISEÕPETUS - Ühiskond Millist mõju avaldab elu suurlinnas meie tervisele? Kui erinev on see elust maapiirkonnas? Kui võrrelda Eesti suurlinnu ja näiteks Hiina omi, siis milliseid erinevusi märkate? Kuidas võib mõjutada tervist elu tööstuspiirkonnas?

Views

 • 1422 Total Views
 • 1173 Website Views
 • 249 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 87 www.google.com
 • 18
 • 4 uus.insplay.eu
 • 19 51.83.143.171