ClassVR-GEOGRAAFIA-Kodu Saarel

ClassVR, Avantis / Tunniplaanid

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. S ea ennast valmis järgmiseks seikluseks... suured ja väikesed saare d! GEOGRAAFIA Kodu saarel VANUS 7 -10 Õppeaine Teema GEOGRAAFIA SAARED Eesti keel Lugemine ja kirjutamine Geograafia Kaardi kasutamine Kehaline kasvatus Võimlemine Infotehnoloogia Robootika Psühholoogia Suhted Kunst Kollaaž ja tekstuur Õpitavad teemad › Saared, rannikud ja pinnavormid › Kui suurt rolli mängib elukorralduses geograafiline asukoht Enne kui alustate reisi saartele, küsige lastelt : Oled S a kunagi viibinud saarel? Millisel? Kas viibides väikesaarel on tei stsugune tunne kui oled näiteks Saaremaal? Mis eristab saart ja poolsaart? Kas Austraalia on saar? Kaasahaarav kogemus Anna õpilastele aega, et nad saaksid kõigepealt ise avastada erinevaid saari. Peale paariminutilist iseseisvat rännakut võtke peaseadmed peast ning tooge õpilased tagasi klassiruumi. Küsige õpilaste arvamust sellest, mida nad nägid ning mis tundeid see nendes tekitas. Pöörake tähelepanu järgmistele punktidele: › Mis suuruses saari lapsed nägid? Mis oli d nende erinevused ja sarnasused? Mis oli neil kõigil ühist? › Vaadelge puid, taimi ja ehitisi. Kas inimesed elavad kõikidel nendel saartel? Milline oleks elu nendel saartel? Rannikud ja saared Otsi neid ikoone

2. Pärast ClassVR sessiooni Koostage nimekiri kõigest, mida lapsed märkasid - puud, poed, koopad, majad jne. Miks mõnedel saartel on ehitised, mõnedel mitte? Kuidas jõuab elekter saarele? Kas lapsed eelistavad inimtühjasid saari või elanikkonnaga saari? Järgnevad tegevused › Lapsed saadavad koju postkaar di , millel on kujutatud ühte saart. Laske neil kirjeldada, miks see pilt neile meeldib ja mida nad seal näevad. › Jagage nimekiri, mille koostasite koos lastega, kahte rühma - esemed ja loodus. Arutlege, kuidas on need saarele jõudnud/tekkinud. › Ehitage klassiruumi saar. Kasutage ehitusklots e , tapeedirulli, pappkarpe jms. Kuidas lapsed tunnevad ennast saarel? Kas tegemist on üksiku saarega või asustatud saarega? Kuidas saab saarelt lahkuda? Õppeainete lõimimine EESTI KEEL – Lugemine ja kirjutamine Millistes raamatutes toimub elu saarel? Leidke mõni ning lugege neid koos lastega. Laske lastel jutustada tekkinud fantaasiatest kui kujutavad ennast ette elamas saarel. Õpilased võivad kirjutada oma raamatu. GEOGRAAFIA – Kaardi kasutamine Milliseid saari nägite ClassVR peaseadmetes? Otsige need üles gloobusel või kaardil. Milline veekogu on saare ümbruses - ookean või meri? Millised tuntud riigid asetsevad saare läheduses? KEHALINE KASVATUS – Võimlemine Kasutage võimlemiseks mõeldud vahendeid, et luua pisikesed saared, mille peal lapsed liikuda saavad. Tasakaaluhoidmine väikesel “saarel” on suurepärane harjutus. Kui põrandapind on vesi, kuidas saavad lapsed ühelt saarelt teisele ilma põrandat puudutamata? INFOTEHNOLOOGIA – Robootika Joonistage koos lastega paberile aarete kaart. Kaardi joonistamisel kasutage erinevaid käsitöövahendeid - paber, papp, liim, klotsid... Laske lastel pr ogrammeeri da robot teekonda läbima saarele nii, et ta suudab vältida takistusi. Programmeerige robot liikuma tagurpidi. PSÜHHOLOOGIA – Suhted Väikesel saarel elades tunnevad kõik kõiki. Millised kaaslased oleks lastel saarel? Millised oleksid nende naabrid? Mida teaksid nad oma naabritest ning kas tunneksid kõiki saareelanikke? Kuidas selline väike ühiskond koos toimida saab? Milliseid ühiseid üritusi saare elanikud korraldada võiks? Kas saarerahvas oleks pigem ühtehoidev või hoiaksid üksteisest eemale? KUNST – Kollaaž ja tekstuur Meisterdage lastega koos ruumiline saar. Kasutage selleks erinevaid tekstiile ja materjale. Kuidas ja millest kujundate pilved? Millest meisterdate vee?

Views

 • 1180 Total Views
 • 1069 Website Views
 • 111 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 4 uus.insplay.eu
 • 2 51.83.143.171