ClassVR-GEOGRAAFIA-Liustikud

ClassVR, Avantis / Tunniplaanid

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. Sea ennast valmis järgmiseks seikluseks... avasta liustikud! Õppeaine Teema GEOGRAAFIA LIUSTIKUD Füüsika Liustiku füüsikalised omadused Kunst Kunstiliigid Loodus- ja inimeseõpetus Kliimamuutus Eesti keel Kõne Õpitavad teemad › Liustikud ja nende asukohad › Liustike mõju pinnamoele Enne kui alustate, tutvuge liustikega: Mis on liustik? Mille poolest erineb liustik jäämäest? Arutlege nende küsimuste üle gruppides . U urige , mida on liustike tekkeks vaja ja kus liustikud paiknevad. Kaasahaarav kogemus Anna õpilastele aega, et nad saaksid kõigepealt ise avastada liustikke. Peale paariminutilist iseseisvat rännakut võtke peaseadmed peast ning tooge õpilased tagasi klassiruumi. Küsige õpilaste arvamust sellest, mida nad nägid ning mis tundeid see nendes tekitas. Pöörake tähelepanu järgmistele punktidele: › Liustik e kuju › Liustik e värvus, tekstuur ja tekkimispõhjus Liustike kollektsioon Otsi neid ikoone GEOGRAAFIA Liustikud Vanus 11-1 5

2. Pärast ClassVR sessiooni Mida te nägite? Mille poolest liustikud üksteisest erinevad? Mida märkasid ümbritsevas keskkonnas? Mis mõjutab füüsikalisi loodusnähtuseid? Järgnevad tegevused › Arutlege, kuidas jõed muudavad pinnavormi. Võrr elge seda liustikega. Koostage Venni diagramm, et leida sarnasused ja erinevused jõgede ja liustike pinnavormi kujundamisel. › Kus tekivad liustikud? Mitu pr otsenti maakera pinnast on kaetud liustikega? Millistes oludes liustikud tekkinud on? Koostage esitlus ning vastake küsimusele “Miks liustikud tekivad ainult teatud kohtades?”. › Joonistage pisipildid liustike tekkimisest. Joonistamise asemel võite disainida pisipildid ka arvutis. Õppeainete lõimimine FÜÜSIKA – Liustiku füüsikalised omadused Mis on liustikud? Milline on liustiku tihedus? Kas liustik on pigem jää või lume moodi? Kas liustikud ujuvad või upuvad? Kas liustiku värv võib öelda midagi selle tiheduse kohta? Millised tegurid mõjutavad liustike sulamist? Kas koolis on võimalik ise jääd valmistada? Kuidas? Millist tihedust selleks vaja on? Mis juhtub kui jäätada karboniseeritud vesi, kas on erinevus kui teha seda suletud või avatud anumas? Miks? KUNST – Kunstiliigid Valige üks pilt liustikust, millele keskendute. M illiseid värve läheb vaja, et joonistada antud pilt ? Milliseid võimalusi on liustike tegemiseks lisaks joonistamisele? Andke lastele vabad käed ja paluge neil luua liustik endale sobivate vahendi te ga - joonistades, maalides või kas u tades meisterdamisvahendeid (paber, foolium, erinevad riidesordid, puit, nahk või hoopiski midagi muud). LOODUS- JA INIMESEÕPETUS – Kliimamuutus Vaadake liustikke virtuaalreaalsuse peaseadmetes. Kas märkate, millist mõju avaldab liustikele kliimasoojenemine? Mis juhtub kui liustikud sulavad? Kuidas on see seotud poliitikaga? Looge digitaalne mõttekaart, mis näitab, kuidas kliimamuutused on seotud tööstuse, poliitika, teaduse ja geograafiaga. Lisage erinevatele harudele hüperlingid, mis viitavad ajakirjade artiklitele, uudiste artiklitele ja muudele asjakohastele veebisaitidele, et kaardistada kliimamuutusega seotud i nfo. EESTI KEEL – kõne Rääkige õpilastega kliimamuutusest. Kasutage teadmisi, mis said omandatud loodus- ja inimeseõpetuse tunnis. Kuidas mõjutab meie igapäevane tarbimine kliimat? Mida on võimalik teha, et vältida globaalset soojenemist? Laske lastel koostada kõne tarbimisharjumustest ja kliimamuutusest. Edukas töö sisaldab ka ideid, mis võiksid aidata selle vastu võidelda. Kas õpilane suudab kaasata ka klassi?

Views

 • 1227 Total Views
 • 1087 Website Views
 • 140 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 20 51.83.143.171
 • 5 uus.insplay.eu