ClassVR-AJALUGU-Teine Maailmasõda

ClassVR, Avantis / Tunniplaanid

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. Teine maailmasõda AJALUGU Sea ennast valmis oma järgmiseks seikluseks... teine maailmasõda! VANUS 11–14 Õppeaine Teema AJALUGU TEINE MAAILMASÕDA Eesti keel Päevikud Kunst Kunstnikud Muusika Erinevad instrumendid Geograafia Inimgeograafia Keeled Inglise keel Kodanikuõpetus Poliitika Enne reisi Auschwitzi ja Berliini: Mida õpilased juba teavad Auscwitzi lahingust? Kas õpilased mõistavad kui suure tähtsusega see sündmus ajaloos on? Õpitavad teemad › Millised sündmused viisid teise maailmasõjani? › T õendite kogumine ja empaatiavõime › Peamiste ajaloosündmuste kronoloogilisse järjekorda seadmine › Kuidas on konfliktid mõjutanud poliitikat ja aidanud kaasa tehnoloogia arengule? Kaasahaarav kogemus Anna õpilastele aega, et nad saaksid kõigepealt ise avastada teise maailmasõja materjale. Peale paariminutilist iseseisvat rännakut võtke peaseadmed peast ning tooge õpilased tagasi klassiruumi. Küsige õpilaste arvamust sellest, mida nad nägid ning mis tundeid see nendes tekitas. Pöörake tähelepanu järgmistele punktidele: › Auszwitzi ja Birk enau koonduslaagrid, laagrite suurus › Millised tunded tekkisid õpilastes Holokaust Otsi neid ikoone

2. Pärast ClassVR sessiooni Mis tunded õpilastes tekkisid? Milliseid küsimusi on neil koonduslaagrite kohta? Kus Berliinis on Holokausti memoriaal, mis aastal see avati? Miks on see märkimisväärne? Järgnevad tegevused › T utvuge Adolf Hitleri elulooga ja võimuletulekuga. Kui palju oli tsiviilisikuid, kes sõdade vahelisel ajal kannatasid? › Viige läbi põhjalik uuring teise maailmasõja kohta. Kasutage erinevaid allikaid, et mõista, mis juhtus nii Eestis kui ka kogu Euroopas. Pöörake tähelepanu ka holokaustile. › Looge visuaalne ajajoon peamiste tehnoloogiliste saavutuste kohta pärast teist maailmasõda. Lisage oma arvamus ja kommentaarid. Õppeainete lõimimine EESTI KEEL – Päevikute kirjutamine Lugege väljavõtteid Anne Franki päevikust ning analüüsige seda, mis seal kirjas on. Arutlege, milline inimene oli Anne, milline oli tema iseloom, tema suhtumine ajahetkel toimuvasse, milliseid emotsioone ta tundis? Pärast VR-kogemust kirjutage Anne vaatenurgast, kui ta laagrisse saabus. Kirjeldage, mida ta võis sel hetkel mõelda ja tunda. KUNST – Kunstnikud T utvuge arhitekt Peter Eisenmani ja insener Buro Happoldi projekteeritud holokausti mälestusmärgiga VR-kogemuse s Berliinis. Mis efekt luuakse? Kuidas nad tahavad, et sa end tunneksid? Kuidas on see saavutatud? Vaata teisi holokaustist inspireeritud kunstiteoseid nt. Death March 1945, Jan Hartman. Hinnake neis tekitatud emotsioone ja kasutage neid inspiratsioonina oma kunstiteose loomiseks. MUUSIKA – Erinevad Instrumendid Kuulake filmile " Schindleri nimekiri " loodud taustamuusikat. Kuulake nii viiuli kui klaverimängu versiooni. Kujutledes muusikat värvides, mis värv tuleb silme ette neid muusikateoseid kuulates? Milline instrument väljendab kõige paremini emotsioone, mis tekkisid vaadates VR sisu teisest maailmasõjast? GEOGRAAFIA – Inimgeograafia Arutage ja märkige üles ideed selle kohta, mida tähendab inimgeograafia. Paluge õpilastel vasta ta küsimustele “ Mis mõju avaldas II maailmasõda inimgeograafiale?” ning “Kas ja kuidas mõjutas T eine maailmasõda Eesti inimgeograafi at (rahvastik, asustus, majandus, kultuur jne)?” KEELED – Inglise keel Kirjutage Inglise keeles koju kiri ekskursioonist Saksamaale. Külastasite Auschwitzi koonduslaagrit ning Holokausti memoriaali Berliinis. Milliseid kohti te nägite, millised emotsioonid teis tekkisid ning mida oleksite veel tahtnud näha? KODANIKUÕPETUS – Poliitika Mõelge vabadusele, mis meil praegu on. Millised seadused kaitsevad meid mõne minevikus kogetud julmuse eest? Kuidas on need seadused tekkinud? Milliseid erinevaid riikidevahelisi ühendusi on loodud, et hoida rahu? Kas ja kuidas need toimivad?

Views

 • 1505 Total Views
 • 1268 Website Views
 • 237 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 87 www.google.com
 • 18
 • 6 uus.insplay.eu
 • 2 51.83.143.171