ClassVR-AJALUGU-Hauakambri Sisemus

ClassVR, Avantis / Tunniplaanid

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. Enne reisi Vana-Egiptusesse: Tehke kindlaks mida lapsed juba teavad ja kas neil on küsimusi. Kasutage tekkinud ideid ja looge nimekiri, millele saate hiljem teema juurde tagasi tulles viidata. › Muistsed tsivilisa tsioonid ja nende mõju tänapäevasele elule Kaasahaarav kogemus Anna õpilastele aega, et nad saaksid kõigepealt ise avastada Vana-Egiptuse salapärast maailma. Peale paariminutilist iseseisvat rännakut võtke peaseadmed peast ning tooge õpilased tagasi klassiruumi. Küsige õpilaste arvamust sellest, mida nad nägid ning mis tundeid see nendes tekitas. Pöörake tähelepanu järgmistele punktidele: › Püramiidid: millest need tehtud on? K uidas need on ehitatud? › Kuidas on püramiidid aja jooksul muutunud? Vana-Egiptus AJALUGU Hauakambri sisemus VANUS 10 - 14 Sea ennast valmis oma järgmiseks seikluseks... Vana-Egiptus! Õpitavad teemad Õppeaine Teema AJALUGU IIDSED TSIVILISATSIOONID Eesti keel Uudised Matemaatika Arvutamine Disain ja tehnoloogia Mehhanism Kunst Erinevad materjalid Geograafia Asukoha määratlemine Kehaline kasvatus Tants Muusika Traditsioonid Vaata neid ikoone

2. Pärast ClassVR sessiooni: Milline oli reis Egiptusesse? Mida märkasite? Laske õpilastel koostada esimeste emotsioonide pealt märksõnade nimekiri, et nad saaksid hiljem kaaslastega oma esmamuljet jagada. Järgnevad tegevused › Voolige modelleerimissavist muumiad ja looge palsameerimisprotsessi s t animatsioon. › Kirjutage hieroglüüfidest salakiri ja laske kaasõpilastel arvata, mis kirjas on. › Looge esitlus püramiididest ning vaaraodest Khufu ja Khafre. Esitage see pärast VR sessiooni. Õppeainete lõimimine EESTI KEEL Uurige , kuidas ehitati püramiide. Kirjutage koos õpilastega kirjeldav tekst ning lisage pildid. Andke õpilastele ülesanne koostada uudis T utanhamoni haua avastamise kohta. MATEMAATIKA T utvustage õpilastele Vana-Egiptuse matemaatikat. Kuidas erineb see tänapäeva omast ning mismoodi arvutasid egiptlased? Laske lastel teha oma matemaatikatehted Vana-Egiptuse moodi ning paluge neil paberid pinginaabriga vahetada. KUNST Mumifitseerimisprotsessi käigus eemaldati inimese sisikond ja asetati spetsiaalsetesse nõudesse, kanoobidesse, mille kaaned kujutasid jumal Horose nelja poega. Iga anum oli mõeldud kindlale organile. Vaadelge kanoobe, mis on leitud hauakambritest ja proovige neid joonistada. Kasutage plastiliini või savi ning voolige üks kanoop. DISAIN JA T EH NOLOOGIA Uurides Vana-Egiptlaste igapäevaelu mõelge, milline ehitus masin nende elu lihtsamaks oleks teinud. Disainige püramiidide ehitamise lihtsustamiseks sobiv abivahend. GEOGRAAFIA Avage Google Earth või otsige välja gloobus. Kus on Egiptus? Kus on Niiluse jõgi? Miks asetsevad linnad Niiluse kaldal? KEHALINE KASVATUS Avastage Vana-Egiptusega seotud erinevaid liikumisvõtteid. Vaadake inspiratsiooniks Michael Jackson laulu video Remember The Time. Õppige tantsuliigutusi ning tehke üks korralik kava järgmiseks tantsuvõistluseks. MUUSIKA Vana-Egiptuse hieroglüüfidel on kujutatud erinevaid muusikariistu. Milliste instrumentidega võib neid siduda tänapäeval? Millist häält need instrumendid tegid? Kas muusika oli Vana-Egiptlaste jaoks tähtsal kohal? Kas muusika pandi ka kirja?

Views

 • 1202 Total Views
 • 983 Website Views
 • 219 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 6 uus.insplay.eu
 • 87 www.google.com
 • 18
 • 2 51.83.143.171