Neuron leiutajakomplekt

Makeblock / Robootika ja programmeerimine

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

2. Lehekülg 2 / 2 • LED näidik . LED näidikul on 64 RGB LED - i, mille värve saab muuta/programmeerida Makeblock Neuroni või mBlock rakenduses. • Sumisti (Buzzer). Sumisti teeb heli, kui se e saab signaali sisendblokilt. Makeblock Neuroni või mBlock rakenduses saab sumistit panna tegema erinevaid helisid. Kui mängid komplektiga arvutit või nutiseadet kasutamata, tuleb ehitusblokid ühendada järgnevalt (need reeglid ei kehti siis, kui Neuronit programmeeritakse Makeblock Neuron või mBlock rakendus es): a) s isendblokk tuleb ühendada väljundbloki vasakpoolse küljega ; b) s isendblokk võib saata signaale mitmele väljundblok ile , kuid väljundblokk saab vastu võtta ainult lähima sisendbloki signaal i. Komplektis on lisaks kaasas põnevad projekti idee de kaardid, ehitusjuhised (inglise keeles) , üheksa Neuron plaat i ja ühenduslüli d LEGO klotside kinnitamiseks, 20 kummipaela ja USB kaabel. RAKENDUSED JA PROGRAMMEERIMINE Makeblock Neuron mobiilirakendus iOS ja Android seadmele on hõlpsalt kasutatav visuaaln e programmeerimistarkvara. Neuroni mobiilirakenduses avanevad põnevad programmeerimise võimalused (nt IoT ja Microsofti kognitiivsed teenused) . mBlock programm Windows või Mac arvutile võimaldab robotit programmeerida läbi eestikeelse Scratch 2.0'l põhineva vabavaralise graafilise kodeerimisliidese. NB! Arvuti kaudu programmikoodi robotisse saatmine töötab ainult üle USB. Roboti ühendamiseks vali eelnevalt men üüst „Ühenda > Paigalda Arduino draiver. www.mblock.cc HOIATUSED • Mängimiseks on vajalik täiskasvanu abi ja järelevalve . • Lämbumiso ht – toode sisaldab väikseid osi , millel on teravad servad. Ei sobi alla 3 - aastastele. • Vaata, et kõik aku ja klemmide vahelised ühendused oleksid õigesti paigaldatud. • Kasutatud aku vii selleks ettenähtud kogumispunkti. Ära viska seda olmeprügi hulka ega mata või põleta neid. SOOVITUS ED JA KONTAKTID • Säilitage ostutšekk ja kontaktandmed. • Tootja Makeblock jätab endale õiguse teha tootemuudatusi. Makeblock toodete maaletooja on Insplay | OÜ Rekato, Paavli 2 a , Tallinn. Tel 6500005 . Liitu meie kasutajagruppidega Facebookis, et püsida kursis uusimate robootika ja STEA M oskusi arendavate vahenditega, saa tuge ning osale vestluses : • Nutivanema klubi lapsevanematele www.facebook.com/group s/nutivanem • Robootika lasteaias www.facebook.com/ groups /robootikalasteaias • Robootika koolis www.facebook.com/groups/robootikako olis Tutvu kogu meie Makeblock ja robootika tootevalikuga : www.insplay.eu

1. Neuron leiutajakomplekt P1030001 Lehekülg 1 / 2 TUTVUSTUS Neuron leiutajakomplekt on programmeeritav elektroonilistest ehitus blokkides koosnev STEM hariduskomplekt Makeblockilt, mis on heaks alguseks ja väljakutseks uutele leiutajate le. Komplektis on üle 8 erineva funktsionaalsusega elektroonilise ehitusbloki, millest saab leiutada ägedaid nutividinaid. Visuaalsel blokkskeemil põhineva programmeerimise abil saavad lapsed oma ideed ellu viia ja ehitada koheselt töötavaid vidinaid ilma varasema programmeerimise kogemuseta. Komplekt arendab laste probleemide lahenda m isoskus t ja loovat mõtlemist. Mõeldud vanusele alates 6. eluaastast. ALUSTAMINE 1. Neuron on tarkvarast sõltumatu, mis võimaldab komplektiga mängida arvutit või nutiseadet kasutamata. 2. Kõik ehitusblokid ühilduvad Makeblocki mehhaaniliste osadega ja Neuroni plaatide (Neuron board) külge on võimalik kinnitada LEGO klotse. 3. Ehitusblokke saab omavahel lihtsasti ja täpselt ühendada magnetkontaktide abil. Samuti on ig a ehitusbloki tagumine külg magnetist, nii saab Neuronit kasutada ka metallist tahvlil. 4. Komplektis on kaasas põnevad projektiideed, mille juhendid leiad Makeblock Neuroni mobiilirakendusest või veebilehelt: http://neuron.makeblock.com/en/home NEURONI EHITUSB LOKID JA OSAD Neuroni komplektis on eri funktsioonidega ehitusb lokid , mis on värvi järgi jaotatud kolme kategooriasse : Toite - ja side b lokid (roheline) : an navad energiat teistele b lokkidele. Leiutajakomplektis on: • Toite b lokk , mis annab toidet teistele ehitusblokkidele. Toiteblokil on sisse - ja väljalülitamise nupp. Väljalülitamiseks tuleb nuppu 3 sekundit all hoida. Toite b lokil on aku taseme näidik ja Micro USB liides aku laadimiseks. Toitebl ok k i soovitame laadida, kui aku taseme näidikul neljast tulest viimane tuli põleb. Toiteblokki tuleb laadida kord kolme kuu jooksul, kui seda ei kasutata. Toiteblokki ei saa laadimise ajal mängimiseks kasutada. • Sideblok k , millel on kaks funktsionaalsust : a) Sideblokil on Bluetooth 4.0 tugi , mis võimaldab luua traadita ühendus e oma tahvelarvuti või nutitelefoniga (levi ulatus kuni 10 meetr it). Kui nutiseade on sideblokiga ühendatud, saab leiutatud vidinaid programmeerida Makeblock N euron mobiilirakenduses . b) Sideblokil on Micro USB liides , mida saab kasutada toiteblokina ü hendades see akupanga või USB toiteallikaga . Sisend b lokid (oranž) : sisend b lokid koguvad keskkonnast teavet (näiteks heli ja valgus ) ja saadavad signaale väljundite mu utmiseks. Leiutajakomplektis on: • Güro andur , millega saab leiutatud vidinate liikumis t ja asendi t tuvasta da ning mõõta nurkkiirust ja - kiirendust. Kui güroandur tunnetab vibratsiooni, saadab see välja signaali. • N aljakas puude (Funny Touch), millega saab muuta erinevad elektrit juhtivad asjad (nt banaanid ja vesi) puutetundlikuks. Naljaka puute kasutamiseks on komplektis kaasas GND juhe ja nel i krokodill iotsaga j uhet. Väljund b lokid (sinine) : väljund b lokid saavad sisend b lokkidest signaale ja seejärel need teevad midagi ( n t valgust, liikumist või heli ) . Leiutajakomplektis on: • Kaksik - servo draiver ja servomootor. Ühendage servomootor kaksik - servo draiveriga (vt ingliskeelne originaaljuhend lk 12) . Servo saab pöörata 0 kuni 180 kraadi.

Views

 • 2179 Total Views
 • 1717 Website Views
 • 462 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 5

 • 4 insplay.eu
 • 174 www.google.com
 • 36
 • 4 uus.insplay.eu
 • 2 51.83.143.171