LEGO Education Coding Express õpetajajuhend

LEGO Education / Coding Express

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. CODING EXPRESS ÕPETAJA- JUHEND 45025 LEGOeducation.com

8. – käsitletakse täielikult – käsitletakse osaliselt ÕPPETUNNID Esimene reis Rongihelid O-kujuline rada Y-kujuline rada Tegelaskuju Muusika Teekond Matemaatika Algajatele Kesktase Edasijõud - nutele Loovus ja innovatsioon Kriitiline mõtlemine ja probleemide lahendamine Suhtlemine Koostöö Paindlikkus ja kohanemisvõime Algatusvõime ja enesejuhtimine Sotsiaalsus ja kultuuridevahelisus Tulemuslikkus ja kohusetundlikkus Eestvedamine ja vastutus Info- ja meediapädevus Lisateavet leiate 21. sajandi oskuste veebisaidilt. 21. SAJANDI OSKUSED (P21) ÕPE VARAJANE 21. SAJANDI OSKUSED (P21) – VARAJANE ÕPE 8 ©2018 The LEGO Group.

26. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 26 ©2018 The LEGO Group.

31. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 31 ©2018 The LEGO Group.

32. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 32 ©2018 The LEGO Group.

33. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 33 ©2018 The LEGO Group.

34. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 34 ©2018 The LEGO Group.

35. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 35 ©2018 The LEGO Group.

7. (NAEYC ja Head Start) ÕPPETUNNID Esimene reis Rongihelid O-kujuline rada Y-kujuline rada Tegelaskuju Muusika Teekond Matemaatika Algajatele Kesktase Edasijõud - nutele MATEMAATIKA Loendamine arvude nimetusi kasutades; komplekti kuuluvate objektide arvu tuvastama hakkamine Arvude või sündmuste järjestamine Mõõtmisega tutvumine ning tavaliste ja ebatavaliste mõõtmisvõtete kasutamine TEADUS JA TEHNOLOOGIA Tehnoloogiaga seotud mõistete kohta küsimuste esitamine Põhjuslike seoste leidmine Prognooside tegemine Probleemide lahendamine strateegiate ja planeerimise abil Ideede genereerimine ja väljendamine digitaalsete tööriistade ja tehnoloogia abil KÕNE- JA KIRJAOSKUS NING SOTSIAALNE JA EMOTSIONAALNE ARENG Mõtete, ideede ja arvamuste väljendamine Jälgimine ja kirjeldamine Emotsioonide tuvastamine ja nimetamine Teise inimese tunnete mõistmine Enda mõtete ja tunnete väljendamine Mõistmine, kuidas kellegi tegevus teisi mõjutada võib CODING EXPRESS ÕPPE- TABEL ÕPPETABEL 7 ©2018 The LEGO Group.

36. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil See leht on mõeldud A3 suuruses (420 x 297 mm) paberile trükkimiseks 36 ©2018 The LEGO Group .

37. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 37 ©2018 The LEGO Group.

38. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 38 ©2018 The LEGO Group.

40. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 40 ©2018 The LEGO Group.

39. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 39 ©2018 The LEGO Group.

41. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 41 ©2018 The LEGO Group.

42. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 42 ©2018 The LEGO Group.

43. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 43 ©2018 The LEGO Group.

44. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 44 ©2018 The LEGO Group.

45. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 45 ©2018 The LEGO Group.

52. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 52 ©2018 The LEGO Group.

46. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 46 ©2018 The LEGO Group.

47. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 47 ©2018 The LEGO Group.

48. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 48 ©2018 The LEGO Group.

49. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 49 ©2018 The LEGO Group.

50. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 50 ©2018 The LEGO Group.

51. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 51 ©2018 The LEGO Group.

6. SISSEJUHATUS Hindamine Coding Expressi õppetunnid on välja töötatud järgmiste institutsioonide/programmide teadus-, matemaatika- ja tehnoloogiateemalistele juhistele tuginedes: National Association for the Education of Young Children (NAEYC), Head Start ja 21st Century Early Year Learning skills (P21) . Õppetabel ja 21 . sajandi õppimisoskuste raamistik annavad ülevaate õpiväärtustest, millest õpetajajuhendis läbivalt räägitakse . Õppetunnimaterjalide lõpus toodud õppe-eesmärkide abil saate otsustada, kas lapsel arenevad asjakohased oskused . Punktid tähistavad oskusi või teavet, mida õppetunnis omandatakse või tutvustatakse . 6 ©2018 The LEGO Group.

28. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 45025_Booklet.indd 1,3 10/29/18 5:59 PM 28 ©2018 The LEGO Group.

3. CODING EXPRESS SISSEJUHATUS Õpetajajuhendi sissejuhatus Kellele materjal mõeldud on? Coding Express õpetajajuhend on loodud selleks, et aidata eelkooliealiste laste õpetajatel arendada lastel arusaamist põhjus-tagajärgseostest, tutvustada programmeerimise algtõdesid, näiteks käsujadade loomist, tsüklite määramist ja tingimuslauseid . Nende õppetundidega toetate laste õppimist, aidates neil harjutada esmaseid programmeerimisoskusi, näiteks probleemide lahendamist, analüütilist mõtlemist ning digitaalsete tööriistade kasutamist ideede genereerimiseks ja väljendamiseks . Samas areneb ka varajane kõne- ja kirjaoskus . Milleks see mõeldud on? Koolieelikutele mõeldud Coding Expressi komplektiga saab sobivate teemade kaudu märkamatult edasi anda programmeerimise algoskusi . Kui lapsed komplektiga töötades ehitavad rongi ja rongiraja, paigutavad mänguklotse ja mõjutavad rongi tegevust, siis kasutavad nad ideede genereerimiseks ja väljendamiseks intuitiivselt analüütilist mõtlemist . Coding Express õpetajajuhend pakub vahvaid ja kaasahaaravaid lahendusi programmeerimise alustõdede uurimiseks . õpetajajuhendi abil saate hõlpsamalt viia läbi algajatele mõeldud programmeerimistunde, mis ärgitavad lapsi tänu erineva kujuga raudteede ehitamisele mõtlema nagu digitaalajastu õppijale kohane . Kõige olulisem on see, et need füüsilised ja digitaalsed õppetunnid toetavad laste loovust, koostöö- ja suhtlusoskust ning arendavad seega probleemilahendamise oskusi . Vaata videot 3 ©2018 The LEGO Group.

18. KESKTASE – TUNNIKAVA Uurimine Tahaksin sellest väikesest röövikust rohkem teada, kas teie ka? Ehitame rööviku! Ehitage röövik ja raudtee . Nüüd proovige rakendust kasutada . Asetage röövik rajale ja laske lastel uurida eri nuppude funktsioone . Asetage rajale üks mänguklots igast värvist . Laske lastel kordamööda rakendust kasutada ja röövikut juhtida . Mis juhtub, kui röövik eri mänguklotsidest möödub? Selgitamine Rääkige lastega emotsioonidest, mida nad rakenduses nägid . Esitage näiteks järgmisi küsimusi: • Milliseid emotsioone te rööviku näoilmest ära tundiste? • Miks ta oli kurb, vihane, rõõmus või vallatu? • Kas saakiste luua LEGO ® klotsidest või millestki muust midagi, mis röövikule rõõmu valmistaks? Kinnistamine Innustage lapsi looma mudeleid, mis sobiksid rööviku emotsioonidega . Kombineerige mudeleid ja jutustage lugu! Rääkige lastele, kuidas olla hea sõber . Esitage näiteks järgmisi küsimusi: • Kui sõber on kurb, siis kuidas saame teda rõõmustada? • Kuidas saame sõbra eest hoolitseda, kui ta on haigestunud? • Kuidas olla hea mängukaaslane ja sõber? 18 ©2018 The LEGO Group.

10. ALGAJATELE – TUNNIKAVA Lapsed peatavad rongi tõenäoliselt kolmel järgmisel moel . • Käeliigutusega, nagu õpiti sissejuhatavate tegevuste käigus • Punase mänguklotsi abil • Punase stopp-klotsi abil Selgitamine Näidake kolme erinevat rongi peatamise viisi . Rääkige lastele punastest mänguklotsidest . Esitage näiteks järgmisi küsimusi: • Mitut punast mänguklotsi kasutasite? • Kuhu paigutasite punase(d) mänguklotsi(d) ja miks? • Kus rong peatus? Kinnistamine Julgustage lapsi ehitama pikemat rada, millel on rohkem peatusi . Püüdke tekitada huvi rööbastel roheliste mänguklotside kasutamise vastu . Esitage näiteks järgmisi küsimusi: • Mida nägite, kui rong üle roheliste mänguklotside sõitis? • Kuidas aidata rongil tagasi jaama jõuda? Hindamine Hinnake laste oskuste arengut, jälgides nende juures järgmist: • Põhjuslike seoste leidmine • Objektide ja sündmuste jälgimine ja kirjeldamine • Teaduse ja tehnoloogiaga seotud mõistete kohta küsimuste esitamine 10 ©2018 The LEGO Group.

12. ALGAJATELE – TUNNIKAVA Kasutage reisijatena LEGO ® DUPLO ® tegelasi . Öelge lastele, et reisijad soovivad minna piknikualalt bensiinijaama . Kas aitaksite neil bensiinijaama jõuda? Selgitamine Rääkige lastele mänguklotsidest . Esitage näiteks järgmisi küsimusi: • Kuhu paigutasite sinise(d) mänguklotsi(d) ja miks? • Kuhu paigutasite kollase(d) mänguklotsi(d) ja miks? (Proovige see siduda uuesti huvi tekitamise faasi aruteluga; rongi hoiatussignaal . ) • Palun kirjeldage rongi teekonda . (Näiteks: rong alustas teekonda . . . ja möödus . . . ja peatus . . . ) Kinnistamine Julgustage lapsi ehitama pikemat rada, millel on rohkem peatusi . Innustage neid kasutama eri mänguklotse sobivates kohtades . Esitage näiteks järgmisi küsimusi: • Mis juhtus, kui rong sõitis üle valge klotsi? • Mõelge sellele, kuidas te mänguklotsid ja mudeli rajale paigutasite . Palun kirjeldage rongi teekonda . Valge mänguklots lülitab rongi tule sisse ja välja . Trükkige tunnelipilt välja ja asetage see üle raudtee (vt näidet külgribal) . Asetage valged mänguklotsid kummalegi poole tunnelit ja paluge lastel jälgida, mis juhtub, kui rong tunnelist läbi sõidab . Hindamine Hinnake laste oskuste arengut, jälgides nende juures järgmist: • Põhjuslike seoste leidmine • Arvude või sündmuste õigesti järjestamine • Objektide ja sündmuste jälgimine ja kirjeldamine • Teaduse ja tehnoloogiaga seotud mõistete kohta küsimuste esitamine 12 ©2018 The LEGO Group.

14. KESKTASE – TUNNIKAVA Nõuanne. Tuletage lastele meelde, et nad kasutaksid mänguklotse, mis võimaldaks rongil igas peatuses peatuda . Julgustage kasutama siniseid mänguklotse peatuste jaoks, kust saab jooki, vett või kütust . Selgitamine Öelge lastele, et väljasõit meeldis reisijatele nii väga, et nad tahavad veel minna! Rääkige lastele, kuidas nad saavad aidata seda soovi täita . Esitage näiteks järgmisi küsimusi: • Kas saate aidata reisijatel uuesti sõitma minna? Kuidas? (O-kujulise rajaga luuakse tsükleid) . • Milliseid mänguklotse kasutate ja miks? Kinnistamine Innustage lapsi ehitama kahe avatud otsaga raja kõrvale O-kujulist rada . Rääkige, mis vahe on kahel eri tüüpi rajal . Esitage näiteks järgmisi küsimusi: • Mille poolest need kaks rajatüüpi erinevad? • Kas kahe avatud otsaga raja puhul on võimalik sama teekonda korrata? Miks? Miks mitte? Hindamine Hinnake laste oskuste arengut, jälgides nende juures järgmist: • Objektide ja sündmuste jälgimine ja kirjeldamine • Teaduse ja tehnoloogiaga seotud mõistete kohta küsimuste esitamine • Põhjuslike seoste leidmine 14 ©2018 The LEGO Group.

16. KESKTASE – TUNNIKAVA Nõuanne. Tuletage lastele meelde, et nad peavad rongi suunamiseks kasutama rongi raja punast lülitit . Samuti tuletage neile meelde, et rongi peatamiseks tuleb kasutada mänguklotse . Kasutage pärast pileti andmist kui-siis-lauset . Selgitamine Öelge, et rongid annavad signaaliga märku sellest, kuhu nad sõita soovivad . Selgitage, et see on nagu värviliste piletite kasutamine, et öelda, kuhu keegi sõita soovis . Rääkige lastele, kuidas rongid teateid/signaale annavad . Esitage näiteks järgmisi küsimusi: • Milliseid helisid rong tekitada võib? (Tehke rongihäält „tsuhh-tsuhh“ . ) • Kas rongid saavad edastada teateid helisignaali andmata? (nt tulede vilgutamisega, värvisignaaliga või kujunduselementidega) • Millist tüüpi signaal on teie arvates parim? Miks? Kinnistamine Julgustage lapsi kasutama mõlemat rajaüleminekut, et ehitada kolme otsaga või Q-kujulist rada . Rääkige logistikast, mis seondub seda tüüpi rajal rongi juhtimisega . Esitage näiteks järgmisi küsimusi: • Kuidas anda signaale/teateid nüüd, kui teil on rohkem sihtkohti? • Kuidas aidata rongil tagasi sõita ja teistes peatustes peatuda? (Kasutades rohelist mänguklotsi . ) Hindamine Hinnake laste oskuste arengut, jälgides nende juures järgmist: • Teaduse ja tehnoloogiaga seotud mõistete kohta küsimuste esitamine • Objektide ja sündmuste jälgimine ja kirjeldamine • Põhjuslike seoste leidmine 16 ©2018 The LEGO Group.

19. KESKTASE – TUNNIKAVA Hindamine Hinnake laste oskuste arengut, jälgides nende juures järgmist: • Mõtete, ideede ja arvamuste väljendamine • Ideede genereerimine ja väljendamine digitaalsete tööriistade ja tehnoloogia abil • Põhjuslike seoste leidmine • Teise inimese tunnete mõistmine • Enda mõtete ja tunnete väljendamine • Emotsioonide tuvastamine ja nimetamine • Mõistmine, kuidas igaühe tegevus mõjutab teisi Rohkem ideid Kasutage seda tunniformaati, et luua rakenduses õppetunde teemadel Troll ja Robot . Looge ise lugusid huvi tekitamise faasi tegelaskujude kohta ja uurige huvipakkuvamaid emotsioone koos õpilastega . 19 ©2018 The LEGO Group.

53. UUDISHIMULIK KINDEL LOO ÜHENDA LOOV UURIMINE Enesekindluse kasvatamine ja ideede ellurakendamine K õ n e a r e n g u t o e t a m i n e J A K I R J A O S K U S V A R A J A N E K Õ N E - E m o t s i o o n i d j a s o t s i a a l s e d s u h t e d S O T S I A A L N E J A E M O T S I O N A A L N E A R E N G M A T E M A A T I K A J A T E A D U S E A L G T Õ E D P r o b l e e m i l a h e n d a m i s e o s k u s t e a r e n d a m i n e Toetage koolieelikute oluliste oskuste arengut LEGO ® Education Preschooli lahendused stimuleerivad laste loomulikku uudishimu, mis paneb neid teistega koos uurima ja avastama ning mängu kaudu õppima. Meie koolieelikutele mõeldud lahendused aitavad teil arendada oma koolieelikuid järgmisel moel: - annavad sotsiaalseid oskusi koostöö tegemiseks ja suhtlemiseks; - võimaldavad avastada oma võimeid ja omandada põhilisi eluoskusi; - arendavad olulisi oskusi, mida on vaja koolis toime tulemiseks, keskendudes neljale peamisele varajase õppe valdkonnale. Loominguline uurimine, sotsiaalne ja emotsionaalne areng, varajased teadmised matemaatikast ja teadusest, varajane kõne- ja kirjaoskus LEGOeducation.com Loe lähemalt... LEGO, the LEGO logo and DUPLO are trademarks of the LEGO Group. ©2018 The LEGO Group. 20180207V2 LEGOeducation.com

17. Järgneb > KESKTASE – TUNNIKAVA Mida lapsed õpivad? • Mõistmine, et mänguklotside käitumist saab rakenduse abil muuta • Erinevate emotsioonide ära tundmine ja mõistmine • Rakenduse abil lugude jutustamine ÕPPE-EESMÄRGID Kesktase – Tegelaskuju – Röövik Kuni neljale lapsele Vajalikud materjalid Coding Expressi komplekt (45025), Coding Expressi rakendus Sõnavara: kurbus, viha, aevastamine, kleit, tervislik, piilumine Huvi tekitamine Lugege lastele lugu väikesest röövikust . Elas kord röövik, kes armastas kõiksuguseid värve ja kandis alati värvikirevaid riideid . Ta läks lasteaeda, nagu teiegi! Lasteaias meeldis talle kõige rohkem mängida peitust ja ta armastas ka oma sõpradega maiustada . Mõnikord väsis ta aga pikast mängimisest nii ära, et muutus tujutuks . Hea tuju tagasisaamiseks oli kõige parem lasta tal pisut tukkuda . Talvel jäi röövik mõnikord haigeks . Õpetaja hoolistes tema eest alati kenasti, pühkis nina puhtaks ja andis juua . Nõuanne. Võite seda lugu vabalt oma klassile kohandada . Vaata videot 17 ©2018 The LEGO Group.

21. KESKTASE – TUNNIKAVA Kinnistamine Nüüd saate ise loomakontserdi korraldada! Laske lastel paigutada klotsid soovikohaselt rajale ja paluge neil ise muusikat luua . Arutlege lastega loodud muusikapala üle . Küsige, mida nad tahaksid muusika abil väljendada (nt õnn, põnevus, ilus ilm) . Innustage lapsi loodud muusika saatel laulma ja tantsima . Lastele võib hea soorituse eest anda pehme kaisulooma või muu mänguasja . Hindamine Hinnake laste oskuste arengut, jälgides nende juures järgmist: • Küsimuste „Mis juhtub, kui . . . “ esitamine • Põhjuslike seoste leidmine • Prognooside tegemine • Arvude või sündmuste õigesti järjestamine • Ideede genereerimine ja väljendamine digitaalsete tööriistade ja tehnoloogia abil • Mõtete, ideede ja arvamuste väljendamine Rohkem ideid Kasutage seda tunniformaati, et luua rakenduses õppetunde teemal Muusikaansambel . Kasutage erinevaid huvi tekitamise faasi aruteludes puudutatud instrumente ja uurige koos õpilastega põnevamaid helisid . Keerukama muusikatunni jaoks sobib Are you sleeping Brother John? („Sepapoisid“) 1 . Eri klotside meloodia uurimine 2 . Mänguklotside järjestamine vastavalt laulu viisile . 3 . Uue laulu loomine mänguklotside kombineerimise abil . 21 ©2018 The LEGO Group.

25. EDASIJÕUDNUTELE – TUNNIKAVA Selgitamine Rääkige lastele vahemaast . Esitage näiteks järgmisi küsimusi: • Miks kasutavad inimesed erinevaid sõiduvahendeid: jalgratas, auto ja lennuk? • Millisel juhul sõidetakse lennuki või bussiga? • Millisel juhul minnakse jala või rattaga? Kinnistamine Julgustage lapsi rajama rohkem peatusi ja määrama nendevahelisi vahemaid . Esitage näiteks järgmisi küsimusi: • Milline on lühim/pikim vahemaa eri peatuste vahel ja kui pikk see on? • Kas kirjeldaksite rongi teekonda? (näiteks: see alustas teekonda . . . , peatus või möödus . . . ja lõpetas sõidu . . . ) Hindamine Hinnake laste oskuste arengut, jälgides nende juures järgmist: • Loendamine arvu nimede abil, komplekti kuuluvate objektide arvu tuvastama hakkamine • Sündmuste õigesti järjestamine • Tavaliste ja ebatavaliste mõõtmisvõtete mõistmine • Ideede genereerimine ja väljendamine digitaalsete tööriistade ja tehnoloogia abil • Probleemide lahendamine strateegiate ja planeerimise abil • Prognooside tegemine • Põhjuslike seoste leidmine Rohkem ideid Kasutage seda tunniformaati pikemate vahemaade jaoks ja õpilastega täiendavate arvude uurimiseks . 25 ©2018 The LEGO Group.

22. Järgneb > EDASIJÕUDNUTELE – TUNNIKAVA Mida lapsed õpivad? • Mõistmine, et mänguklotside käitumist saab rakenduse abil muuta • Tundma erinevaid liiklusmärke • Teel tekkivaid probleeme lahendama ÕPPE-EESMÄRGID Edasijõudnutele – Reisimine – Probleemid teel Kuni neljale lapsele Vajalikud materjalid Coding Expressi komplekt (45025), Coding Expressi rakendus Sõnavara: meenutama, politseinik, liiklusmärk, potentsiaal, vältima Huvi tekitamine Rääkige lastele liikluseeskirjadest . Esitage näiteks järgmisi küsimusi: • Kas teate mõnda liikluseeskirja? Millist? • Miks peame järgima liikluseeskirju? Öelge lastele, et kõik peavad järgima liikluseeskirju . Selgitage, et liiklusmärgid on üks vahend inimestele reeglite meenutamiseks . Näidake komplekti nelja liiklusmärki ja paluge lastel ära arvata, mida need tähendavad . Öelge, et hakkate mängu mängima! Paigutage liiklusmärgid klassiruumi eri kohtadesse ja paluge lastel mängida, et nad juhivad kiirrongi . Selgitage, et tähistatud alale lähenedes peab kiirust vähendama ja peatuma . Mängige ise liikluspolitseinikku või paluge seda teha mõnel lapsel . Uurimine Paluge lasterühmadel valida ehituskaart ja ehitada sellel kujutatud mudel . Laske lastel üheskoos ehitada Y-kujuline rada ja mudelid sellele paigutada . Paigutage mänguklotsid suvalistele kohtadele rajal . Nüüd proovige rakendust kasutada . Asetage rong rajale ja võimaldage lastel uurida eri nuppude funktsioone . Paneme rongi käima! Laske lastel kordamööda rakendust kasutada ja rongi „juhtida“ . Mis juhtub, kui rong eri mänguklotsidest möödub? Vaata videot 22 ©2018 The LEGO Group.

9. Järgneb > ALGAJATELE – TUNNIKAVA Mida lapsed õpivad? • Mänguklotside funktsioonide mõistmine • Eri tüüpi klotside kasutamise põhimõtete mõistmine • Mänguklotside abil ülesannete täitmine ÕPPE-EESMÄRGID Algajatele – Esimene reis Kuni kuuele lapsele Vajalikud materjalid Coding Expressi komplekt (45025) Sõnavara: mänguklots, peatus, sihtkoht, enamik, raudteejaam, reis Huvi tekitamine Küsige lastelt, kas nad on kunagi sõitnud rongi, metroo või trammiga . Kuhu nad sõitsid? Öelge, et hakkate mängima mängu „Rong see sõitis tsuhh-tsuhh-tsuhh“ . • Paluge lastel ritta võtta ja panna käed enda ees oleva inimese õlgadele . • Selgitage, et kui ütlete „lähme“, tuleb liikuda ruumis ringi nagu tsuhh-tsuhh-rong, ja kui ütlete „punane tuli“, siis tuleb rongi hoogu maha võtta ja peatuda . • Mängige seda tsuhh-tsuhh-rongimängu paar vooru . Uurimine • Paluge rühmadel valida ehituskaart ja ehitada mõni selle küljel näidatud mudel . • Kui lapsed on ehitamise lõpetanud, paluge neil üheskoos ehitada kahe avatud otsaga rada . • Veenduge, et rada on piisavalt pikk ning mahutab ära rongijaama ja sihtkohad (soovitav on kasutada kaheksat raudteeosa) . • Pange rongijaam tööle ja kasutage reisijana LEGO ® DUPLO ® tegelast . • Öelge lastele, et reisija soovib sõita sadamasse kala püüdma . • Kas aitaksite tal sadamasse jõuda? Nõuanne. Lapsed ei pea ehitama tingimata nii, nagu on näidatud ehituskaardil . Nad võivad luua sellise sihtkoha, nagu ise soovivad . Vaata videot 9 ©2018 The LEGO Group.

15. Järgneb > KESKTASE – TUNNIKAVA Mida lapsed õpivad? • Mõistmine, et Y-kujuline rada pakub eri võimalusi • Lahenduste väljamõtlemine ja optimeerimine • Oskus võrrelda eri kujuga rongiteid ja neid kasutada (käsujada moodustamine, tsüklite määramine, tingimuslaused) . ÕPPE-EESMÄRGID Kesktase – Y-kujuline rada – Tingimuslaused Kuni kuuele lapsele Vajalikud materjalid Coding Expressi komplekt (45025) Sõnavara: kui-siis-tingimuslause, juht, signaal, osutamine, lülitamine Programmeerimise mõisted: Tingimuslaused – kui-siis-laused, mis määravad koodi rakendamise . Huvi tekitamine Öelge lastele, et nad hakkavad mängima värviliste piletitega mängu . Valige klassiruumis vähemalt kolm kohta, mida kasutada rongijaamana . Las lapsed valivad jaamadele nimed oma lemmikkohtade järgi (nt mänguväljak, lõbustuspark) . Paigutage peatustesse eri värvi klotsid ja kasutage sama värvi klotse piletitena . Võite ise mängida piletimüüjat ja müüa lastele pileteid kohtadesse, kuhu nad sõita soovivad . Pileteid andes tutvustage kui-siis-lausete kasutamist (näiteks: kui teil on punane pilet, siis sõidate . . . ) . Paluge lastel liikuda sihtkohta ja kontrollida, kas klotsi värv on sama, mis nende pileti värv . Uurimine Nüüd hakkavad lapsed looma enda värviliste piletite mängu! Näidake Y-kujulist rada ja üleminekuga rada . Paluge ehitada sarnane Y-kujuline rada ja vähemalt kaks peatust (vt näidet külgribal) . Selgitage, et peatuste tähistamiseks tuleb kasutada eri värvi klotse, nii nagu nad just mängus tegid . Otsustage, kes lastest hakkab piletimüüjaks ja jagab klotsidest rongipileteid . Laske igal lapsel LEGO ® DUPLO ® tegelane rongi panna ja piletile vastavasse sihtkohta sõidutada . Ärge unustage küsida, kuhu kellegi tegelane sõidab . Vaata videot 15 ©2018 The LEGO Group.

20. Järgneb > KESKTASE – TUNNIKAVA Mida lapsed õpivad? • Mõistmine, et mänguklotside käitumist saab rakenduse abil muuta • Erinevate loomade häälte ära tundmine • Digitaalsete tööriistade abil lihtsate meloodiate loomine ÕPPE-EESMÄRGID Kesktase – Muusika – Loomade kontsert Kuni neljale lapsele Vajalikud materjalid Coding Express (45025), Coding Expressi rakendus Sõnavara: loomahääled, komponeerimine, kontsert, meloodia, safari Huvi tekitamine Küsige lastelt, kas nad teavad, milliseid hääli loomad teevad . Paluge neil loomahääli järgi teha . Valige mõni loomadest rääkiv laul, mida lapsed oskavad, ja laulge seda/tantsige selle saatel . Öelge lastele, et safaribuss on täna täis lasteaialapsi . Nad sõidavad kuulama loomade kontserti! Kas soovite nendega ühineda ja loomadest lauljatega tutvuda? Uurimine Ehitage safaribuss ja raudtee (soovitatav on kasutada O-kujulist rada) . Nüüd proovige rakendust kasutada . Asetage safaribuss rajale ja võimaldage lastel uurida eri nuppude funktsioone . Asetage rajale üks mänguklots igast värvist . Laske lastel kordamööda rakendust kasutada ja bussi „juhtida“ . Mis juhtub, kui buss eri mänguklotsidest möödub? Selgitamine Rääkige lastega kostunud helidest . Esitage näiteks järgmisi küsimusi: • Mida kuulsite, kui buss üle mänguklotside sõitis? • Kas need loomahääled olid teile tuttavad? • Milliste loomade häält kuulsite? (Paluge lastel nimetatud loomad ehitada . ) Paluge lastel paigutada loomad vastava mänguklotsi kõrvale . Vaadake rakenduse abil, kas hääl läheb kokku ehitatud looma omaga . Vaata videot 20 ©2018 The LEGO Group.

23. EDASIJÕUDNUTELE – TUNNIKAVA Selgitamine Rääkige lastega probleemidest, mida nad rakenduses nägid . Esitage näiteks järgmisi küsimusi: • Mida nägite, kui rong erinevatest peatustest möödus? • Kuidas te probleemi lahendaksite? • Milliseid liiklusmärke nende probleemide lahendamiseks vaja oleks? Kinnistamine Innustage lapsi mängima ja kõiki liiklusmärke kasutama . Küsige, kas nad teavad veel asju, mis on olulised liiklusohutuse tagamiseks . Innustage lapsi looma liiklusmärke või mudeleid, mis aitaks ohutult liigelda . Paluge neil oma loodu rajale panna ja selgitada, miks nad selle valitud kohta paigutasid . Hindamine Hinnake laste oskuste arengut, jälgides nende juures järgmist: • Põhjuslike seoste leidmine • Prognooside tegemine • Probleemide lahendamine strateegiate ja planeerimise abil • Ideede genereerimine ja väljendamine digitaalsete tööriistade ja tehnoloogia abil Rohkem ideid Kasutage seda tunniformaati, et luua rakenduses õppetunde teemadel Reisijad ja Neli aastaaega . Huvi tekitamise faasis rääkige reisijatele vajalikest asjadest ja aastaaegadest . Uurige koos õpilastega huvitavamaid sihtkohti . 23 ©2018 The LEGO Group.

24. Järgneb > EDASIJÕUDNUTELE – TUNNIKAVA Mida lapsed õpivad? • Vahemaad mõõtma • Vahemaid võrdlema • Lihtsaid matemaatikatehteid ÕPPE-EESMÄRGID Edasijõudnutele – Matemaatika – Vahemaa Kuni neljale lapsele Vajalikud materjalid Coding Expressi komplekt (45025), Coding Expressi rakendus Sõnavara: mõõtmine, vahemaa, samm, võrdlemine, sõiduvahend, tagurpidi Huvi tekitamine Rääkige lastele vahemaast . Esitage näiteks järgmisi küsimusi: • Kuidas te täna kooli tulite? • Mis te arvate, miks mõned inimesed tulevad jala või rattaga, aga teised bussiga? Kas tahaksite mängida? Valige klassiruumis kaks kohta, mida kasutada rongipeatusena . Pange peatustele nimed . Paluge lastel liikuda ühest peatusest teise ja lugeda kokku, mitu sammu selleks kulus . Võrrelge, mitu sammu eri peatuste vahel on . Rääkige, milline vahemaa on pikem ja miks . Uurimine Laske lastel valida ehituskaardid ja ehitada üheskoos näidatud mudelid (soovitavalt kolm mudelit) . Paluge ehitada kahe avatud otsaga rada ja mudelid sellele asetada . Nüüd proovige rakendust kasutada . Paneme rongi käima! Küsige lastelt, mitut numbrit nad rakenduses nägid . Kas nad oskavad loendada väiksemast arvust suuremani? Vajutage numbreid ja vaadake, kui kiiresti rong liigub . Laske lastel valida numbrid, mille abil rong igasse peatusesse jõuaks . Nõuanne. Enne numbrite mõju katsetamist veenduge, et mootor on rakendusega ühendatud . Vaata videot 24 ©2018 The LEGO Group.

11. Järgneb > ALGAJATELE – TUNNIKAVA Mida lapsed õpivad? • Mänguklotside funktsioonide mõistmine • Mänguklotside abil ülesannete täitmine • Rongi teekonna määramine (järjestamine/käsujada moodustamine) ÕPPE-EESMÄRGID Algajatele – Rongihelid Kuni kuuele lapsele Vajalikud materjalid Coding Expressi komplekt (45025) Sõnavara: lähenemine, kütusepaagi täitmine, bensiinijaam, reageerimine, kirjeldamine Programmeerimise mõisted: Käsujada - järjekord, mille alusel arvuti käske rakendab Huvi tekitamine Küsige lastelt, kas nad on kunagi käinud raudteejaamas . Paluge jutustada, mida nad seal nägid . Esitage näiteks järgmisi küsimusi: • Kuidas aru saada, et rong läheneb? (Rongid annavad vastavat signaali, et hoiatada inimesi rongi lähenemisest . ) • Mis pani rongi liikuma? (Rongid kasutavad liikumiseks eri allikatest pärit energiat, näiteks puitu, elektrit, kütust jne) . Öelge neile, et mängite veel ühte rongimängu! Paluge lastel ritta võtta ja panna käed enda ees oleva inimese õlgadele – nagu nad seda ennegi tegid . Selgitage, et kui ütlete „kollane tuli“, tuleb teha rongihäält (tsuhh-tsuhh) ja klassiruumis ringi liikuda . Kui ütlete „sinine tuli“, siis tähendab see seda, et rong vajab kütust, liikumine tuleb peatada ning teha kütusepaagi täitmiseks voolamishäält . Nõuanne. Kui lapsed on selleks valmis, muutke mängu keerukamaks – lisage punaseid ja rohelisi tegevusi rongimängust, mida mängisite eelmises algajate õppetunnis . Uurimine Laske rühmadel valida ehituskaart ja ehitada mõni selle küljel kujutatud mudel (nt piknikuala, bensiinijaam või rong) . Kui lapsed on ehitamise lõpetanud, paluge neil üheskoos ehitada kahe avatud otsaga rada (soovitav on kasutada kaheksat raudteeosa) . Paneme rongi käima! Vaata videot 11 ©2018 The LEGO Group.

13. Järgneb > KESKTASE – TUNNIKAVA Mida lapsed õpivad? • O-kujulise raja kasutamine korduvate jadade jaoks • Eri kujuga raudteede võrdlemine ja nende kasutamine ÕPPE-EESMÄRGID Kesktase – O-kujuline rada – tsüklite määramine Kuni kuuele lapsele Vajalikud materjalid Coding Expressi komplekt (45025) Sõnavara: jooksul, iga päev, iga nädal, tihti, tavaliselt Programmeerimise mõisted: Tsüklite määramine – mingi koodiosa kordamine teatud arv kordi, kuni protsess on läbitud . Huvi tekitamine Küsige lastelt, kas nad teevad midagi mitu korda päevas või nädalas (nt hammaste pesemine, duši all käimine, oma toa koristamine) . Öelge lastele, et mängite veel ühte mängu! Moodustage ringis seistes hüppamise, jooksime, tagurpidi käimise, tantsimise, väntamise või muu tegevuse jada . Paluge lastel tehtut jäljendada ja tegevustejada korrata (tsüklina) vähemalt kaks korda . Nõuanne. Nooremate laste ja algajate puhul on soovitav kasutada üht kuni kaht tsüklit . Uurimine Paluge lastel kombineerida kaardus ja sirgeid rööpaosi ning moodustada O-kujuline raudtee (soovitav on kasutada kuut kõverat ja nelja sirget osa) . Laske lastel ehituskaarte kasutades ehitada kaks kuni kolm kohta, mida rongiga külastada (vt küljeribal toodud näidet) . Lähme ühepäevareisile! Kasutage reisijatena LEGO ® DUPLO ® tegelasi . Öelge lastele, et reisijad soovivad sõita metsa piknikku pidama ja külastada kaunist lossi . Kas aitate reisijatel rongiga metsa ja lossi juurde sõita? Vaata videot 13 ©2018 The LEGO Group.

5. SISSEJUHATUS Sisukorrast leiate iga õppetunni teema lühikirjelduse . Õppetunnid on läbimiseks vajalike oskuste taseme alusel tähistatud järgmiselt: algajatele , kesktase ja edasijõudnutele . Õppetunde saate vabalt valida ja kohandada, lähtudes sellest, mis teie juhendatavatele koolieelikutele kõige sobilikum on . Lühivideod annavad õppetundidest hea ülevaate ning peaksid hõlbustama tundide ettevalmistamist ja läbiviimist . Õppetunni ülesehitus Tundide ülesehitus põhineb loomuliku õppimisprotsessi mudelil, mis soodustab häid õpitulemusi . Õppetundide kolm esimest faasi – huvi tekitamine, uurimine ja selgitamine – saab läbida ühe tunniga . Kinnistamise faas on pisut keerulisem ja selle võib läbida eraldi tunnis . Hindamise faasis tehakse õppetundides omandatud oskustest kokkuvõte . Huvi tekitamine Huvi tekitamise faasi eesmärk on äratada lastes mängude, lühilugude ja arutelude abil uudishimu, aktiveerida olemasolevad teadmised ja valmistada neid ette uueks õppimiskogemuseks . Uurimine Selles etapis saavad lapsed vahetu ehituskogemuse . Samal ajal kui nende käed tegelaskujude, kohtade ja objektide mudeleid kokku panevad, korrastab ja talletab aju vastavate struktuuridega seotud uut teavet . Selgitamine Selgitamisfaasis saavad lapsed tehtut peegeldada ning õppetunni uurimisfaasis kogetut arutada ja teadmisi vahetada . Kinnistamine Selle faasi uued ülesanded põhinevad õppetunni eelmistes osades käsitletud mõistetel . Need täiendavad tegevused annavad lastele võimaluse värskelt omandatud teadmisi rakendada ja õpitut kinnistada . Vaata videot 5 ©2018 The LEGO Group.

2. SISUKORD ÕPPETUNNID Õpetajajuhendi sissejuhatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Õppetabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Lisad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Algajatele – Esimene reis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Punaste ja roheliste mänguklotsidega tutvumine Algajatele – Rongihelid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Käsujada moodustamine ning siniste, kollaste ja valgete mänguklotside kasutamine Kesktase – O-kujuline rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Tsüklid ja O-kujuline rada Kesktase – Y-kujuline rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Tingimuslaused ja Y-kujuline rada Kesktase – Tegelaskuju – Röövik (rakendus) . . . . . . . 17 Loo jutustamine ning sotsiaalne ja emotsionaalne areng Kesktase – Muusika – Loomade kontsert (rakendus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Ideede genereerimine ja väljendamine digitaalsete tööriistade abil Edasijõudnutele – Reis – Probleemid teel (rakendus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Probleemide lahendamise harjutamine Edasijõudnutele – Matemaatika – Vahemaa (rakendus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Prognoosimine ja vahemaade mõõtmine Sisukorralehele naasmiseks klõpsake avaleheikoonil 2

27. • The building cards provide inspiration to help the children build their models. Green cards – less challenging models. Blue cards – more challenging models. • They can also design and build their own unique models. TEACHER TIPS GETTING STARTED CODING EXPRESS 45025 FOR 3-6 CHILDREN LEARNING OBJECTIVES AGES 2-5 Early Technology & Science • Exploring and using simple technology • Understanding cause and effect • Making predictions and observations • Developing computational thinking • Developing spatial thinking This Getting Started activity card will help you introduce the Coding Express set to your pre schoolers. The activities are designed to familiarize children with the unique elements of the set, which include a train engine and action bricks. After completing some or all of these activities, you can download the Teacher Guide for more in-depth activities related to early coding skills. 1 Demonstrate how to lay the track pieces. Let the children discover the different shapes the tracks can make. Encourage them to experiment with the track switches and red rail stoppers. Have them build a track with three or four different end points. 2 Choo-choo! Introduce the train engine. Demonstrate how to start and stop the engine, then have each child take a turn starting and stopping it. Show them how to move the engine from one end of the track to the other so that everyone can have a turn. 3 Show the children how to position the action bricks along the train track. Ask them to lay one of the action bricks on the track and then start the engine. Have them describe what they observe when the engine goes over the action bricks. Repeat this for all of the action bricks and then let the children experiment with the bricks in free play. 4 Show the children the building cards one at a time and ask them to describe what they see. Ask whether they have been to any of the places shown on the cards and to recount their experiences. Have the children work together to build at least three of the places shown on the building cards. 5 Now put all of the pieces together! Ask the children to place their models along the track. Encourage them to use the engine and the action bricks to transport figures to and from the different destinations along the track. Five steps to a great start: Download the teacher guide: LEGOeducation.com/preschoolsupport LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group. ©2018 The LEGO Group. 20180221V1 PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 27 ©2018 The LEGO Group.

30. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil LEGOeducation.com/preschoolsupport CODING EXPRESS DIGI-ZUG L’EXPRESS DU CODAGE EXPRESSO DA PROGRAMAÇÃO PROGRAM EXPRESSZ ĀTRĀ PROGRAMMĒŠANA デュプロ ® プログラミングトレインセット ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЭКСПРЕСС 1 2 3 9 0 14 2 12 4 12 0 10 4 8 2 4 2 1 2 UV - Whole UV - Partial Water Based Artwork Supply: ASV Artwork Designer: NNM Varnish Status for this Print Approved by: Marketing Lead (acc. Artwork Checklist) (Contents of text & barcode) (Visual Master) (acc. Artwork Checklist) Design Lead (acc. Final Layout) CMA Creative (Graphic Artwork) GPM-NP (Legal text, translations) Text (Barcode, Preflight) Prepress (Visual Graphic Quality) GGQ Contract Proof Textmaster Art no. 45025 v29_v39 Materiale no.: 6253034 LE Preschool poster (A2 420x594) CYAN MAGENTA YELLOW BLACK 45025_Poster.indd 1 6/7/18 5:48 PM 30 ©2018 The LEGO Group.

29. PRINDITAV MUDELIKAART Lehe sulgemiseks klõpsake pildil 1 2 3 4 5 LEGOeducation.com/Preschoolsupport let’s build on every child’s natural curiosity CODING EXPRESS TEACHER GUIDE 45025 LEGOeducation.com • The building cards provide inspiration to help the children build their models. Green cards – less challenging models. Blue cards – more challenging models. • They can also design and build their own unique models. TEACHER TIPS GETTING STARTED CODING EXPRESS 45025 FOR 3-6 CHILDREN LEARNING OBJECTIVES AGES 2-5 Early Technology & Science • Exploring and using simple technology • Understanding cause and eff ect • Making predictions and observations • Developing computational thinking • Developing spatial thinking This Getting Started activity card will help you introduce ehT .sreloohcs erp ruoy ot tes sserpxE gnidoC eht activities are designed to familiarize children with the unique elements of the set, which include a train engine and action bricks. After completing some or all of these activities, you can download the Teacher Guide for more in-depth activities related to early coding skills. 1 Demonstrate how to lay the track pieces. Let the children discover the diff erent shapes the tracks can make. Encourage them to experiment with the track switches and red rail stoppers. Have them build a track with three or four diff erent end points. 2 Choo-choo! Introduce the train engine. Demonstrate how to star t and stop the engine, then have each child take a turn starting and stopping it. Show them how to move the engine from one end of the track to the other so that everyone can have a turn. 3 Show the children how to position the action bricks along the train track. Ask them to lay one of the action bricks on the track and then start the engine. Have them describe what they observe when the engine goes over the action bricks. Repeat this for all of the action bricks and then let the children experiment with the bricks in free play. 4 Show the children the building cards one at a time and ask them to describe what they see. Ask whether they have been to any of the places shown on the cards and to recount their experiences. Have the children work together to build at least th ree of the places shown on the building cards. 5 Now put all of the pieces together! Ask the children to place their models along the track. Encourage them to use the engine and the action bricks to transport fi gures to and from the diff erent destinations along the track. Five steps to a great start: Download the teacher guide: LEGOeducation.com/preschoolsupport LEGOeducation.com/preschoolsupport Motor Moteur Motore Motors 电机 モーター Двигатель On/off Ein/Aus Marche/arrêt Encendido/apagado Ligado/Desligado Be/ki Ieslēgt/izslēgt 开/关 Hidup/mati Buka/Tutup オン/オフ Вкл./выкл. Colour Sensor Color Sensor Farbsensor Capteur de couleur Capteur de couleurs Sensore di colore Sensor de color Sensor de Cor Színérzékelő Krāsu sensors 色彩传感器 Sensor Warna カラーセンサー Датчик цвета Light Licht Lumière Luce Luz Fény Gaisma 指示灯 Lampu ライト Свет Speaker Lautsprecher Haut-parleur Altoparlante Altavoz Coluna Hangszóró Skaļrunis 扬声器 Pembesar Suara スピーカー Динамик Action Bricks Funktionsbausteine Briques d’action Mattoncini multifunzione Ladrillos de acción Peças de Ação Interaktív elemek Aktivitātes klucīši 感应积木 Bata Aksi Bata Tindakan アクションブロック Активные кубики Push-and-Go Push-And-Go Push-and-Go Iedarbināšana pastumjot 推动— —让火车自动前行 Tekan-dan-Jalan Tolak dan Mula 押すと動き出す Инерционный двигатель Stop Anhalten Arrêt Parada Parar Apstāšanās 停止 Berhenti 停止する Остановка Change direction Ändern der Fahrtrichtung Changement de direction Cambia direzione Cambio de sentido Mudar a direção Irányváltás Kustības virziena maiņa 改变火车运行方向 Ubah arah 進行方向を変える Изменение направления движения Refuel Auftanken Plein Carburant Rifornimento Repostaje Reabastecer Üzemanyag feltöltés Degvielas uzpilde 加油 Isi ulang Isi Semula 燃料を入れる Заправка Light on/off Licht ein/aus Lumière allumée/éteinte Luce accesa/spenta Luz Luz ligar/desligar Fény ki/be Gaismu ieslēgšana/izslēgšana 灯光开/关 Lampu hidup/mati ライト オン/オフ Включение/выключение света Sound Geräusche Son Suono Sonido Som Hang Skaņa 声音 Suara Bunyi 音 Звук More challenging Anspruchsvoll Plus diffi cile Più impegnativo Más complicado Maior desafi o Nagyobb kihívást jelent Augsta sarežģītības pakāpe 较高难度 難易度高め Более сложные Less challenging Einfach Moins diffi cile Meno impegnativo Más sencillo Menor desafi o Kevésbé nehéz Zema sarežģītības pakāpe 较低难度 難易度低め Менее сложные Teaching Material Material für Erzieher Supports pédagogiques Matériel didactique Materiale didattico Material didáctico Material Didático Oktatási anyagok Mācību materiāls 教材 Учебные материалы LEGOeducation.com/preschoolsupport 45025_Inbox Card _ 2. i ndd 2 5/ 21/1 8 1 :10 PM 45025 _ Inbox Card_2. in dd 1 5/ 2 1/18 1 : 0 9 PM LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/ son marcas registradas de LEGO Group. ©2018 The LEGO Group. 6253038 45025_Booklet.indd 5-6 11/7/18 10:04 AM 29 ©2018 The LEGO Group.

4. 1 2 3 4 5 LEGOeducation.com/Preschoolsupport let’s build on every child’s natural curiosity CODING EXPRESS TEACHER GUIDE 45025 LEGOeducation.com • T he bui lding c ar ds pro v i de i nspiration to h e l p the chi ldre n bui ld thei r m o del s. Gree n c ard s – le s s challe ngi ng mode ls . Blue c a rds – more c h a lleng i ng mode ls . • T hey ca n a ls o d es ign a n d b ui ld their o w n un i que model s. TE A CHER TIPS GETTING STARTED CO D IN G E X PRESS 4 50 2 5 FOR 3- 6 CHIL D R EN L EARNING OBJE CTIVES AG ES 2 -5 Early Technology & Scien ce • Explo ri ng and us i ng s i mple te chn o log y • Un der s tandi ng c a u s e a n d eff ec t • Ma k i ng predictions and ob s er v ations • D evelop i ng comp utational th i nking • D evelopin g s pa tial thi nk i ng Th i s Gettin g S t art ed acti vi ty card w ill h e l p you i n t roduc e eh T . sr elo o hc s erp ru o y ot t e s s serpxE g nidoC e h t ac t ivi t ie s are d es i gn e d t o f amil iar ize ch ildr e n wit h th e u n ique e l e ments of t h e s et, wh i c h i n clu d e a t ra i n en gine an d ac t io n b r icks. A fter compl etin g s o m e o r all of t h ese ac t ivi t ie s , yo u can downl o ad t h e T each er Gu id e f or more in- de pt h acti vi t ie s re la t e d t o ear ly coding s k ill s . 1 Demo n s t r at e h ow t o l ay th e tr ac k pi eces . L e t th e c h i l d r e n di s cove r the diff eren t s h apes t h e t ra c ks c a n make. Enco ura g e them to e x p eri m e nt wi t h t h e tra c k s witc h es an d re d rail stopp e rs . Have t h e m bu ild a t rac k wi t h thre e o r f ou r di ff ere n t e n d po in t s . 2 C h oo - c h oo ! Introdu c e th e t r ai n e n gin e. De m o n s t r at e how t o s t ar t and sto p t h e eng ine, t h e n h ave each ch ild tak e a t u rn s t art in g an d s t opp i n g i t. S h ow t h em how t o move t h e e n gin e fro m on e end o f th e t r ac k t o the ot h er s o t h at e ve r yo n e can h av e a t u rn. 3 S h ow th e c h ildren h ow t o po s ition the ac t io n br icks alon g th e t ra in t rac k . A s k t h em to lay on e o f the ac t io n b ri c ks on t h e t r ac k an d t h en s t ar t th e e n gin e. Have th e m de s c r ib e wha t t h ey o b s e r ve when t h e e n gine go es o ve r t h e ac t i on br icks . Re peat t h is f or all o f t h e ac t io n b ri cks an d t h en let t h e chi l d r e n expe ri ment wi t h th e br icks i n free p l ay. 4 S h ow t h e c h ildr e n t h e building cards one at a t i me an d as k the m t o de s c r ib e wh at the y see. A s k whethe r th ey hav e b ee n t o an y of t h e p l ac es s h own on th e cards an d t o recou n t t h ei r expe r ie n c e s . Ha v e t h e c h ildren wor k t o ge t h e r t o build at leas t th r e e of th e plac e s show n o n th e b u ildin g card s . 5 N o w p u t a l l of th e pi e c e s toge t h er ! A s k t h e c h ildr e n t o pl ac e t h ei r mode ls al o n g t h e t rac k . En c ou rag e t h em to us e t h e e n gin e an d the ac t io n br icks t o t ran s po rt fi gu res t o an d fro m t h e di ff e ren t de s t in at io n s al o n g t h e t r ac k . F ive s teps to a g reat s tar t : Downl oad the tea cher guide: LEGOeducat io n.com/pr esch ool su pport LEGOeducation.com/preschoolsupport Motor Moteur Motore Motors 电机 モーター Двигатель On/off Ein/Aus Marche/arrêt Encendido/apagado Ligado/Desligado Be/ki Ieslēgt/izslēgt 开/关 Hidup/mati Buka/Tutup オン/オフ Вкл./выкл. Colour Sensor Color Sensor Farbsensor Capteur de couleur Capteur de couleurs Sensore di colore Sensor de color Sensor de Cor Színérzékelő Krāsu sensors 色彩传感器 Sensor Warna カラーセンサー Датчик цвета Light Licht Lumière Luce Luz Fény Gaisma 指示灯 Lampu ライト Свет Speaker Lautsprecher Haut-parleur Altoparlante Altavoz Coluna Hangszóró Skaļrunis 扬声器 Pembesar Suara スピーカー Динамик Action Bricks Funktionsbausteine Briques d’action Mattoncini multifunzione Ladrillos de acción Peças de Ação Interaktív elemek Aktivitātes klucīši 感应积木 Bata Aksi Bata Tindakan アクションブロック Активные кубики Push-and-Go Push-And-Go Push-and-Go Iedarbināšana pastumjot 推动— —让火车自动前行 Tekan-dan-Jalan Tolak dan Mula 押すと動き出す Инерционный двигатель Stop Anhalten Arrêt Parada Parar Apstāšanās 停止 Berhenti 停止する Остановка Change direction Ändern der Fahrtrichtung Changement de direction Cambia direzione Cambio de sentido Mudar a direção Irányváltás Kustības virziena maiņa 改变火车运行方向 Ubah arah 進行方向を変える Изменение направления движения Refuel Auftanken Plein Carburant Rifornimento Repostaje Reabastecer Üzemanyag feltöltés Degvielas uzpilde 加油 Isi ulang Isi Semula 燃料を入れる Заправка Light on/off Licht ein/aus Lumière allumée/éteinte Luce accesa/spenta Luz Luz ligar/desligar Fény ki/be Gaismu ieslēgšana/izslēgšana 灯光开/关 Lampu hidup/mati ライト オン/オフ Включение/выключение света Sound Geräusche Son Suono Sonido Som Hang Skaņa 声音 Suara Bunyi 音 Звук More challenging Anspruchsvoll Plus diffi cile Più impegnativo Más complicado Maior desafi o Nagyobb kihívást jelent Augsta sarežģītības pakāpe 较高难度 難易度高め Более сложные Less challenging Einfach Moins diffi cile Meno impegnativo Más sencillo Menor desafi o Kevésbé nehéz Zema sarežģītības pakāpe 较低难度 難易度低め Менее сложные Teaching Material Material für Erzieher Supports pédagogiques Matériel didactique Materiale didattico Material didáctico Material Didático Oktatási anyagok Mācību materiāls 教材 Учебные материалы LEGOeducation.com/preschoolsupport 4 50 25 _Inb o x Ca r d _2 . i n dd 2 5 / 2 1/ 18 1: 1 0 PM 4 5 0 25 _ I nb o x C ar d _ 2 .in d d 1 5 /2 1 / 18 1 :0 9 P M L EGO and t h e L EGO l ogo ar e t rad e m ark s of the/sont des marques de commerce du/ so n ma rcas regis tra da s de L E GO Group. ©201 8 T he LEGO Group . 6253038 45025_Booklet.indd 5-6 11/7/18 10:04 AM • The building cards provide inspiration to help the children build their models. Green cards – less challenging models. Blue cards – more challenging models. • They can also design and build their own unique models. TEACHER TIPS GETTING STARTED CODING EXPRESS 45025 FOR 3-6 CHILDREN LEARNING OBJECTIVES AGES 2-5 Early Technology & Science • Exploring and using simple technology • Understanding cause and effect • Making predictions and observations • Developing computational thinking • Developing spatial thinking This Ge tting Started activity card will help you introduce the Coding Express set to your pre schoolers. The activities are designed to familiarize chil dren with the unique elements of the set, wh ich include a train engine and action bricks. After complet ing some or a ll of these activities, you can download the Te ach er Gui de for mo re in-depth activities related to ear ly coding skills. 1 Demonstrate how to lay the track pieces. Let the chil dren discover th e differe nt shapes the tracks can m ake. Enc ourage them to experiment with the track switches and red ra il stoppers. Have them bui ld a track with t hree or four different end p oints . 2 Choo -ch oo! I ntroduce the train e ngine. Demonstrate how to start and stop the en gi ne, then have each child take a turn sta rting and stopping it. Show them how to move the engine from one end of the t rack to the o ther so that everyone can have a tur n. 3 Show t he child ren how to position the action bricks a long t he train track. Ask them to lay one o f the action bricks on the track a nd then start the engine. Have them de scribe what they observe when the engine goes over the action bricks. Repeat this for all of the action bricks and then let the children experiment with the br icks in f ree p la y. 4 Show the children the buil di ng cards one at a ti me and ask them to desc ri be what th ey see. Ask whether they have been to a ny of the places shown on the cards and to recount their experienc es. Have the ch ildren wo rk together to build a t l east th ree of the places shown on the building ca rd s. 5 Now put all of the pieces toget he r! A sk the children to place their m odels a long t he track. Encourage them to use the engine and the action bricks to transp ort figures to and from the different des tin at ion s along the track. Five steps to a great start: Download the teacher guide: LEGOeducation.com/preschoolsupport LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group. ©2018 The LEGO Group. 20180221V1 45025_Booklet.indd 1,3 10/29/18 5:59 PM LEGOeducation.com/preschoolsupport CODING EXPRESS DIGI-ZUG L’EXPRESS DU CODAGE EXPRESSO DA PROGRAMAÇÃO PROGRAM EXPRESSZ ĀTRĀ PROGRAMMĒŠANA デュプロ ® プログラミングトレインセット ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЭКСПРЕСС 1 2 3 9 0 14 2 12 4 12 0 10 4 8 2 4 2 1 2 UV - Whole UV - Partial Water Based Artwork Supply: ASV Artwork Designer: NNM Varnish Status for this Print Approved by: Marketing Lead (acc. Artwork Checklist) (Contents of text & barcode) (Visual Master) (acc. Artwork Checklist) Design Lead (acc. Final Layout) CMA Creative (Graphic Artwork) GPM-NP (Legal text, translations) Text (Barcode, Preflight) Prepress (Visual Graphic Quality) GGQ Contract Proof Textmaster Art no. 45025 v29_v39 Materiale no.: 6253034 LE Preschool poster (A2 420x594) CYAN MAGENTA YELLOW BLACK 45025_Poster.indd 1 6/7/18 5:48 PM SISSEJUHATUS Mis see on? Coding Expressi komplekti kuulub 234 klotsi ja järgmised abimaterjalid . 1 . Tegevuskaart „Hakkame pihta“ Need viis lühijuhist aitavad lastele komplekti osi tutvustada: rongimootor, raudteerööpad ja mänguklotsid. 2 . Sissejuhatav materjal Täielik ülevaade Coding Expressi lahendusest, rakendusest, ehituskaartidest; sellest, kuidas rongimootorit käivitada ja kust õpetajajuhendit alla laadida. 3 . Coding Expressi plakat Annab ülevaate mänguklotside käitumisest ja inspiratsiooni raudteerööbaste eri moel paigutamiseks. 4 . Kuus ehituskaarti Kahepoolsetel kaartidel on kujutatud erinevad näidismudelid; kaardi rohelisel poolel on lihtsam ja sinisel poolel pisut keerulisem mudel. Ja veel – Coding Expressi rakenduse saab App Store‘ist ja Google Playst tasuta alla laadida. Kuidas õppe-eesmärgid saavutatakse? Õppetundide strateegilised küsimused aitavad lastel programmeerimistõdedega tutvuda ja vastavad oskused omandada . LEGO ® DUPLO ® ehitustegevused aga arendavad loovust, uudishimu ning innustavad uurima ja avastama . Coding Express õpetajajuhend sisaldab nelja füüsilise õppetunni ja nelja rakendusepõhise õppetunni materjale . • Füüsilised õppetunnid on mõeldud selleks, et aidata lastel mõista programmeerimise algtõdesid: käsujadade moodustamine, tsüklite määramine, tingimuslaused (kui . . . siis . . . ) . • Rakendusepõhistes õppetundides kasutavad lapsed füüsiliste õppetundide käigus ammutatud teadmisi ja harjutavad oskusi põnevamal viisil . Peamisteks õppevaldkondadeks on muusika, tegelaskujud, reisimine ja matemaatika . 4 ©2018 The LEGO Group.

Views

 • 2854 Total Views
 • 2144 Website Views
 • 710 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 32 51.83.143.171
 • 6 uus.insplay.eu
 • 348 www.google.com
 • 72