Our Blog

Get in touch with us


Õppimine läbi kogemuse ja virtuaalreaalsus kujundavad ümber hariduse tulevikku

Janne Kivila
June 2022 — 193 views ClassVR Haridus Lõimitud õpe MATIK Virtuaalreaalsus


#robootikategu 2022

Janne Kivila
April 2022 — 558 views Robootikalasteaias #robootikategu Väljakutse


Haridusrobotite õpilugude väljakutse


Insplay RoboOlümpia 2021

Janne Kivila
October 2021 — 1477 views RoboOlümpia Robootika Robootikakoolis Robootikalasteaias Väljakutse Võistlus


Avantise Maailm


#Robootikategu


Insplay Mentor

Janne Kivila
March 2021 — 1497 views Haridus HEV InsplayMentor Isetegija MATIK Mentor Robootika Virtuaalreaalsus