Sphero Indi kiirjuhend

Sphero / Sphero Indi

Tee kiiret tutvust Sphero Indi roboti võimaluste, värvikaartide ja koodidega

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

3.

8. - - Robotit tundma õppides on lihtsam paigutada värvikaarte üksteis ele lähemale. ----4

12.

14.

15.

16.

20.

10.

17.

18.

11.

6.

19.

1. Gsphero· indl T e r e i n di ™

22.

23.

7.

24. Gsphero· indl 0 IJ I I I I I I ------ • I I I I I I I I I I I I ------ I I I X 0 ------ > • - - - - - -

9. ----+ indt' peata b s õ it m ise 3 se ku ndi p ä rast , ku i ta ei t u nneta uu t vä r v i. •

4. V algeid kleepse saab kasutada vä r v ikaartide ki nnita m iseks p õ randale . I I I I I I • · - · --------� + •- - ----- ■ ----· � V eendu , e t indi ™ on asetatud õ i ges suunas enne k ä i v i ta m i st.

13. - I I __ I -• I I I I I I -• I - I I I - • Ae g lasem indt' pöö rab t äp semini. -- • I I I I I -• I - I I I -• - I -•

21. in dt .. l ü lit ab voolu v ä l ja k ui ted a ei ka sut a t a 5 minuti jooksul . -• I ? I I I I • I L.- T -.1 r----f I ? I '--7 � I I • I L---.1

2. i n dt' on spets iaalselt v ä i k elastele loodud p rogrammeeritav robot . indt' programmeerimine kä ib v ä rvi k aartide abil, mis pa k ub intuitiivset e k raanivaba õ ppe k ogemust . L aste k asvades j a arenedes, pa k ub indt' ü ha uusi v õ imalusi ning p õ nevaid v ä l j a k utseid. S phere ® Edu Jr ra k endus v õ imaldab luua ise v ä rviseadeid j a avastada p õ nevat programmeerimismaailma uuel moel.

5. - I Ro h eline . - I Roo s a . 90 ° p öö re v asa k ule Start, l isa k iirust I I - I S inine . K ollane Vä hen da k iirust 90 ° p öö re pare m ale I I - I Punane . - I Oran ž Stop 4 5 ° p öö re v asa k ule I - I - - I L illa ■ - I R o h ek a s- s inine A T ä hista m ine 4 5 ° p öö re pare m ale I - I -

Views

 • 152 Total Views
 • 137 Website Views
 • 15 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 1 uus.insplay.eu