Õpilase kaaslane Kitt

TTS / Kitt

Õpikaaslane Kitt on disainitud 21.sajandi oskuste ettevalmistamiseks. Ennekõike on Kitt loodud suhtlemise, keele- ja kirjaoskuse arendamise soodustamiseks.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. Kaasav õpikaaslane klassiruumi ja mujale

3. "21. sajandil ei ole kirjaoskamatud need, kes ei oska lugeda ja kirjutada, vaid need, kes ei oska õppida, õpitut unustada ja uuesti õppida." Future Shock, Alvin Toffler, 1970 Õpikaaslane Kitt Lisaks nendele tulevikuväljakutsetele on koolidel vahetud lahendamist vajavad kitsaskohad. • Kuidas tulla toime individuaalsete õppurite taastumisvajadustega, kui iga lapse haridusteekond on 2020. ja 2021. aastal erinev olnud? • Kuidas toetada õpilasi, kes elavad digitaalses kasinuses? • Kuidas tugevdada kujundava hindamise tõendusmaterjale, et toetada õpetajate hindamise väljaarendamist tulevikus? • Kuidas tõsta meie ettevalmistuse taset tuleviku kombineeritud õppeks? • Kuidas vähendada õpetajate töökoormust, et nad saaksid õppuritega rohkem aega veeta? • Kuidas eristada ja isikupärastada õppimist "uues maailmas"? • Kuidas toetada haavatavaid, ärevuse all kannatavaid ja erivajadustega õppureid tavapärasesse õppetöö rütmi naasmisel? • Kuidas tekitada lastes põnevust klassiruumides oleva tehnoloogia suhtes, kui nad on veetnud viimase aasta ekraani kaudu õppides?

6. Kitt ja kaasavus Hinnanguid mitteandvate ja lõputult kannatlike seadmetena on robotid ideaalseks kaaslaseks erivajadustega õppuritele. Kitt on kujundatud just seda silmas pidades. Kasutusmugavuse funktsionaalsused on järgmised. • Täielikult kohandatavad väljundsignaalid – vibratsioon sees/väljas, helitugevuse reguleerimine, heleduse reguleerimine. • Tagasiside kompimismeelte kaudu sensoorsete vajadustega õpilastele. • Kõneviibad nägemispuudega õpilastele. • Taimer keskendumise ja iseseisva õppimise toetamiseks. • Kaaslase funktsionaalsused eneseteadlikkuse ja toimetuleku soodustamiseks. Kuna iga klassiruumis oleva Kitti sisu loob õpetaja, siis on Kitt suurepärane moodus luua klassiruumis erisusi ühe universaalse töövahendi kaudu. Kitt ja kombineeritud õpe Kitt on loodud eesmärgiga toetada õppimist väljaspool kooli. Elukestva õppe oskuste edendamisel on Kitt ideaalne kaaslane õppurite toetamiseks nii klassiruumis kui ka väljaspool. Kitt suudab ka reisida, kasutades mitmesuguseid saadaval olevaid ümbriseid, ning saab seega õppuritega koju kaasa minna, et toetada kombineeritud õpet. Ta on piisavalt väike ja kerge, et mahtuda raamatukotti või koolikotti. Koju kaasa saatmise ja tavapärase kasutuse korral kestab Kitti aku 8 tundi. Regulaarselt Kitti koju kaasa võtvate õppurite jaoks on saadaval ka eraldiseisvad dokkimisjaamad. Kuna Kitt ei ole ühegi teise seadmega ühendatud, siis saavad lapsevanemad olla kindlad, et andmeid ei jagata nende teadmata. Kõik Kitti salvestused on kättesaadavad, vaadatavad, kuulatavad ja kustutatavad otse seadme kaudu, vajamata sülearvutit. Seega saab soovimatud salvestised kiiresti kustutada. Optimaalse hügieeni tagamiseks on Kitt valmistatud antimikroobsest plastist. Lisaks on Kitt seikluste vahepeal täielikult puhastatav. Kitti puhastamise kohta saab lisainfot meie ohutu puhastamise ja transpordi juhendist.

2. Õpikaaslane Kitt "Inimesed püüavad leida mooduseid meie laste harimiseks, et nad leiaksid koha meie 21. sajandi majanduses. Kuid me ei oska majanduskeskkonda isegi nädala võrra ette ennustada... Kuidas siis seda teha?" Sir Ken Robinson, Changing Education Paradigms, 2008 Kitt on robotkaaslane, kes valmistab teie õpilased ette 21. sajandi tarkusteks. Covid-19 epideemia järgne haridussüsteemi taaskäivitamine ja liikumine Education 4.0 eesmärkide suunas suurendavad vajadust erinevate haridustehnoloogiate järele, et õpilasi tulevikuks ette valmistada. "65% algklassiõpilastest asuvad kunagi tööle ametites, mida täna ei eksisteeri." OECD - The Future of Jobs and Skills, 2020 Konkreetsete valdkondade tulevik võib küll olla võrdlemisi ebakindel, kuid on teatud faktid, millega tulevikku vaatavad koolid oma õppekavasid planeerides arvestavad. Kokkuvõtlikult on need järgmised. • Meie lapsed peavad rohkem kui eales varem olema elukestvad õppurid. Võrreldes varasemate põlvkondadega tekib neil muutuvast maailmast tulenevalt täiskasvanuna märksa tõenäolisemalt vajadus omandada uusi oskusi ja läbida ümberõpet. Seega peavad meie lapsed kasvama iseseisvateks järjepidevateks õppuriteks, kes usuvad siiralt oma metakognitiivsetesse võimetesse. • Meie lapsed elavad ühendatud maailmas. Praegused esimese klassi lapsed ei mäleta maailma, mis eelnes nutikatele koduseadmetele, virtuaalsetele abilistele ja nutitelefonidele, mida toetab minimaalselt 4G võrk. • Humanoidrobotite turu kasv kiireneb järgneva kümne aasta vältel. Seega peavad meie lapsed tundma end mugavalt robootiliste seadmetega kõrvuti elades ja suutma masinatega vabalt suhelda. • Täiskasvanueas sääraste tehnoloogiate kõrval edukas olemiseks peavad meie lapsed arendama oma inimlikke omadusi. Maailmas, kus meie abilisteks on masinad, robotid ja tehisintellektile tuginevad seadmed, peame meie rõhuma loovusele, kaastundele, suhtlusele, koostööle ja kriitilisele mõtlemisele. Need on 21. sajandi oskused.

8. KKK Kuidas vähendada õpetajate töökoormust, et nad saaksid õppuritega rohkem aega veeta? Kitti rakendamine terve klassi või terve kooli lähenemisena toob kaasa märkimisväärseid kasutegureid. Lisaks iseseisvuse ja järjepidevuse arendamisele võimaldab Kitt õpilastel koguda tõendeid õpiprotsessi läbimise kohta, mida tavapäraselt on teinud õpetaja. Kitt pakub erivajadustega õpilastele kaasava võimaluse õppida kõrvuti oma eakaaslastega. Kitti kannatlikkus on lõputu. Vajadusel võib juhtnööre salvestada ja esitada lõputu arv kordi. Kitt annab õpetajatele mooduse muuta ümberpööratud õpe lõbusaks, kiirendades nii teadmiste omandamist klassiruumis. Kuidas toetada haavatavaid, ärevuse all kannatavaid ja erivajadustega õppureid tavapärasesse õppetöö rütmi naasmisel? Kitt on ideaalne abivahend lastele, kes peavad pika puudumise järel taas koolieluga kohanema. Seadmena, mis reisib kooli ja kodu vahel, aitab see luua nende kahe vahel positiivse seose. Kitti võib kasutada klassikaaslaste ja õpetajate või koduste täiskasvanute sõnumite salvestamiseks, et toetada ja motiveerida õppurit koolipäeva vältel. Kitt on ideaalne täiendav abivahend erivajadustega õpilastele. • Tagasiside kompimismeelte kaudu seadme puudutamisel aitab sensoorsete vajadustega õpilastel iseseisvalt rahuneda. • Igapäevane taimer, mis tuletab meelde koolipäeva sündmusi ja toetab iseseisvust. • Lõputult kannatlik personaalne seade. • Taimerirežiim keskendumisvõime arendamiseks. • Mängurežiim heaolu ja meelerahu toetamiseks. Kuidas tekitada lastes põnevust klassiruumides oleva tehnoloogia suhtes, kui nad on veetnud viimase aasta ekraani kaudu õppides? Kitt pakub teie õppuritele enneolematu võimaluse õppida tundma unikaalset haridustehnoloogia abivahendit, mis erineb märkimisväärselt viimase 12 kuu kogemustest. Tegemist on armsa ja inimliku tegelasega, mitte ainult ekraaniga. Teda võib kallistada. Ta aitab kaasa emotsionaalsele arengule, ärksusele ja toob 21. sajandi klassiruumi rõõmu. Kitt on unikaalne seade, mis toob õppurid tagasi hariduse sisu juurde ja valmistab nad ette tulevikuks külg külje kõrval robotilaadsete seadmetega. Tervet kooli hõlmav haridustehnoloogiline lähenemine 21. sajandi õppuritele

7. KKK Kuidas eristada ja isikupärastada õppimist “uues maailmas”? Kitt on unikaalne seade, mis võimaldab õpetajatel kohanduda iga lapse vajadustega kedagi eraldi esile toomata. Ressursid, materjalid ja ülesanded on lapsele sobilikud ja puudub vajadus kasutada traditsioonilisi meetodeid, nagu näiteks töölehed erineva raskusastmega ülesannetega. Kuidas toetada õpilasi, kes elavad digitaalses kasinuses? Hariduslõhe vähendamine ja digitaalses kasinuses elavad õppurid olid haridusasutustele probleemiks juba kaua enne koolide sulgemist 2020. ja 2021. aastal. Kitt on eraldiseisev täiendava ühenduse vajaduseta seade. Ta töötab ilma sülearvuti, tahvelarvuti, välise rakenduse ja interneti toeta. Lisaks on ta pedagoogiliselt välja töötatud 21. sajandi oskuste arendamiseks. Kitti abi kaasamine digitaalses kasinuses elavate laste kodusel toetamisel on ühest küljest positiivne seos kodu ja kooli vahel, kuid teisalt toetab see oskuste arendamist tuleviku tarbeks ja aitab kaasa ka õppurite vanemate toimetulekule. Kitti aku kestab kaua, mis tähendab, et koolid ei põhjusta õppuritele seadme kodus kasutamise korral täiendavat kulu elektrienergiale. Kitti saab kasutada erinevates kombineeritud õppe stsenaariumites; alates audioraamatu saatmisest koju enne uinumist kuulamiseks kuni õpitegevuste ja tervete tunnisisude saatmiseks koduõppel olevatele õpilastele. Võimalused on piiritud. Kitt on tahvel- või sülearvutiga võrreldes palju kuluefektiivsem lahendus 1:1 alustel soetamise korral. Kuidas tugevdada kujundava hindamise tõendusmaterjale, et toetada õpetajate hindamise väljaarendamist tulevikus? Me ei tea täna, kas hindamine jääb ka tulevikus õpetaja ülesandeks, kuid efektiivne kujundav hindamine on parimate hariduspraktikate üks peamistest mõõdupuudest. Kitt nihutab siin tõendite kogumise kohustuse õpetajalt õppurile. Nii omab õppur täielikult tema poolt esitatud tõendeid, muutub iseseisvamaks ja kohaneb tehnoloogia igapäevase kasutusega. Kõik need on vajalikud oskused tulevikueesmärkide saavutamiseks. Kuidas tõsta meie ettevalmistuse taset tuleviku kombineeritud õppeks? Eraldiseisva seadmena sobitub Kitt unikaalselt kombineeritud õppe stsenaariumitega. Kuna tahvel- või sülearvuti ja juhtmeta ühendus ei ole vajalikud, siis suudab Kitt pakkuda unikaalset personaalset õpikogemust ka väljaspool klassiruumi, sundimata sealjuures õppureid liigset aega ekraani ees veetma. Kuidas tulla toime individuaalsete õppurite taastumisvajadustega, kui iga lapse haridusteekond on 2020. ja 2021. aastal erinev olnud?

5. Õpetajad saavad iga õppuri tarbeks igale Kittile sobivad failid tõsta. Failid võivad hõlmata järgmist: • Pildifailid – need kuvatakse Kitti näol paikneval ekraanil. Asjakohased näited on kaardid kirjatähtede õppimiseks, pildid ajaloolistest leidudest, pildid kuulsatest maalidest, pildid erinevatest asukohtades koolihoones, et aidata õppuril järgmisesse tundi jõuda, või pildid kodust, et rahustada ärevaid õppureid. • Helifailid – neid saab kuulata Kitti kõhul asuvaid juhtnuppe kasutades. Asjakohased näited on muusika, luule, audioraamatud, sõnumid kosmosest, sõnumid ajaloolistelt kuulsustelt või sõnumid kodust ärevate õppurite rahustamiseks. • Video – Teatud kontseptsioone on kõige lihtsam selgitada video abil ning Kitt toetab hetkel Kitti seadme abil fi lmitud videote esitamist. Tegemist võib olla videoklippidega koolihoonest, selgitusega õpetajalt, klassikaaslaste poolt salvestatud sõnumiga koduõppel olevale õppurile jne. Kes on Kitt? Lisaks koolide toetamisele kujundava hindamise protsessis on Kittil mitmeid kaaslase funktsionaalsusi, mis võimaldavad õpilastel väikese robotiga usaldusliku sideme luua. Need funktsionaalsused on järgmised. • Kitt ärkab üles ja muutub uniseks, kui ta kaua järjest töötab. • Kitt reageerib paitamisele ja kallistamisele. • Kittile meeldib, kui temaga räägitakse – sellele viitab tema muutuv näoilme. • Kitt teab, millal päike paistab, ja ta paneb vajadusel päikeseprillid ette! • Kitt teab, kui ta õhku tõstetakse ja reageerib sellele. • Kitt aitab õppuritel keskenduda, kasutades kõhus olevat valgustust, ja tema taimeri funktsionaalsus aitab lastel keskenduda ajaliselt piiratud ülesannetele • Kittile meeldib ka kenasti riietuda. Tema seljal on magnetid, mis võimaldavad kinnitada õppurite tehtud rõivaid rõhknaelte või kirjaklambritega.

4. Kes on Kitt? "Digitehnoloogia efektiivset kasutust kannustavad õppe- ja õpetamiseesmärgid, mitte konkreetne tehnoloogia: tehnoloogia ei ole eesmärk omaette. Mis tahes uue tehnoloogia positiivset mõju õpetamisele ja õppimisele tuleb selgelt sõnastada." EEF, Teaching and Learning Toolkit Õpikaaslane Kitt on õppekavade ülene robotkaaslane tulevikku vaatavatele koolidele. Kitt pakub koolidele lahendusi tänastele probleemidele ning valmistab ühtlasi lapsi ette tuleviku tarbeks. Kitt on liikumatu robot. Ta suudab toetada õppureid erineval moel erinevate õppekavade raames. Kittil on sisseehitatud kaamera, mikrofon ja kõlar ning kõik andmed salvestatakse microSD- mälukaardile. Ta ei ole ühendatud seade, vaid täiesti eraldiseisev masin. Kitti saab klassiruumis kasutada mitmel moel, kuid robotkaaslasena toetab ta õppurit kujundava hindamise materjalide kogumises, andes võimaluse õpitu jagamiseks robotiga. Seda saab teostada mitmel moel, nagu näiteks: • Kittiga rääkimine ja helifaili salvestamine – suurepärane moodus iseseisvaks lugemiseks, keerukateks selgitusteks, mida õpilane kirjalikult väljendada ei suuda, laulmiseks, häälduse harjutamiseks võõrkeele tundides jne. • Kittile tehtud töö näitamine ja pildi tegemine – suurepärane kirjalikes ülesannetes, kunstis, käsitöös, matemaatikas jne. • Kittile esinemine ja video salvestamine – suurepärane näidendi esitamiseks, pilli mängimiseks, teaduskatsetuse läbiviimiseks, keeruka teema kujundlikuks näitlikustamiseks jne.

Views

 • 1585 Total Views
 • 1162 Website Views
 • 423 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 3

 • 261 www.google.com
 • 54
 • 2 uus.insplay.eu