ClassVR-KUNST-Tänavakunst

ClassVR, Avantis / Tunniplaanid

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. S ea ennast valmis oma järgmiseks seikluseks... Melbourne tänavad ! KUNST T änavakunst VANUS 9 – 12 Õppeaine Teema KUNST TÄNAVAKUNST Eesti keel Väitlemine Ühiskonnaõpetus Kohustused Infotehnoloogia Digikunst Disain ja tehnoloogia Disaini ja loo ehitis Geograafia Tänavakunst maailmas Matemaatika Arvutamine Enne kui alustate: Arutlege, mis on kunst. Vaadake erinevaid pilte, mis aitavad mõista erinevaid kunstiliike, sealhulgas modernset kunsti. Kuidas suhtuvad lapsed grafitisse? Kas seda võib ka liigitada kunsti alla? Mis on üldse kunsti mõte ja kuidas see aitab inimestel oma tundeid väljendada? Õpitavad teemad › K unstiteoste loomine, rakendades loovalt õpitud teadmisi ja tehnikaid › Suured kunstnikud ajaloos › Mõistame, mis on kunst. Erinevate inspiratsiooniallikate avastamine Kaasahaarav kogemus Anna õpilastele aega, et nad saaksid kõigepealt ise avastada virtuaalreaalsuse kunstilist sisu. Peale paariminutilist iseseisvat rännakut võtke peaseadmed peast ning tooge õpilased tagasi klassiruumi. Küsige õpilaste arvamust sellest, mida nad nägid ning mis tundeid see nendes tekitas. Pöörake tähelepanu järgmistele punktidele: › K unstiliigid ja grafiti. Miks kasutatakse šabloone? › Kuidas teemad haakusid ning milliseid sarnasusi lapsed märkasid ? Tänavakunsti kollektsioon Otsi neid ikoone

2. Pärast ClassVR sessiooni Mida lapsed märkasid? Kuidas kunstiteosed loodi? Millise tunde tekitas lastes Sixtuse kabel? Kas lapsed eelistavad Melbourne tänavakunsti või maale Sixtuse kabelis? Järgnevad tegevused › Vaadake koos lastega Ba nk sy tänavakunstiteoseid ja võrrelge neid teiste artistide omadega. Milliseid erinevusi märkate? Arutlege koos lastega : kas tänavakunsti võib liigitada ka vandalismi alla ? Kas leiate erinevusi Eesti ja Melbourne tänavakunsti vahel? › Kuidas kasutatakse spreivärve? Mille poolest erinevad spreivärvid te is test kunstivahenditest? Kui võimalik, siis katsetage neid lastega, et nad saaksid aimu, kuidas on võimalik luua erinevaid kunstiteoseid. › T utvug e tänavakunsti ajalooga, keskenduses algusaastatele. Miks ül d se tekkis t ä navakunst ning kas selline eneseväljendusviis on tänapäeval aksepteeritav? Kas tänavakunsti saab võrrelda ka koopamaalingutega? Kui palju eri nevaid tänavakunstiliike suudavad lapse d loetleda? Kas ka kriidiga tehtud grafiti on tänavakunst? T utvuge näiteks Keith Haringi töödega. Laske lastel ennast väljendada n ing oma tä navakunstiidee paberile kujundada Õppeainete lõimimine EESTI KEEL – Väitlemine Pidage väitlus teemal "T änavakunsti positiivne ja negatiivne mõju ühiskonnale " või "K as grafiti on kunst või kuritegu ". Kas tänavakunsti keelustamine aitab hoida linnaruumi puhtana? Kuidas saavad ennast sellisel juhul tänavakunstnikud arendada? ÜHISKONNAÕPETS – Õigused ja kohustused Kuidas leida lahendused sellele, et tänavakunstnikud ei kasutaks oma loomingu jaoks teistele inimestele kuuluvaid ehitisi? Kas kriidiga joonistamine on samuti kuritegu? Milliseid võimalusi on juba loodud kunstnikele, kes soovivad ennast väljendada läbi graffiti? Vaadake koos pilte Laagri Spotist – rahvusvaheline grafitigalerii maanteealuses tunnelis. INFOTEHNOLOOGIA – Veebilehe loomine Looge veebileht mõnele tänavakunsti liigile. Veebilehel peab olema lehekülg ajaloost, lehekülg näidistöödest ning lisatud videofail. DISAIN JA THENOLOOGIA – Disaini ja loo ehitis Mille järgi tänavakunstnikud valivad oma ‘lõuendid’? Laske lastel disainida ehitis, mille peale oleks hea graffiteid joonistada. Disainimisnõuded: ehitisel peab olema üks ümara nurgaga sein ning kuju, mis inspireerib tänavakunstnikku. GEOGRAAFIA – T änavakunst maailmas Millisest riigist sai tänavakunst alguse? Millises Eesti maakonnas võib leida kõige rohkem tänavakunsti? Milline T allinna linnaosa on kõige rohkem täis graffiteid? Kuidas suhtuvad erinevad riigid tänavakunsti ning milliseid lahendusi on leitud, et kunstnik k e toetada? MATEMAATIKA – Arvutamine Laske õpilastel valida sõna või pilt, mis neid kõnetab. Mõõtke paberil pildi suurus. Mitmekordselt tuleb suurendada pilti, et see oleks efektiivne ka näiteks maja seinal. Arvutage suurus ka protsentides.

Views

 • 1134 Total Views
 • 1034 Website Views
 • 100 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 5 uus.insplay.eu
 • 2 51.83.143.171