ClassVR-AJALUGU-Kõndimine Kuul

ClassVR, Avantis / Tunniplaanid

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. Kuu peal kõndimine AJALUGU Sea ennast valmis oma järgmiseks seikluseks... reis Kuule! VANUS 7-10 Õppeaine Teema AJALUGU OLULISED SÜNDMUSED JA ISIKUD Teadus Materjalid Kunst Tekstuur Eesti keel Lugemine ja mõistmine Disain ja teh noloogia Disaini, loo ja hinda Matemaatika Aeg Kehaline kasvatus Tasakaal Infotehnoloogia Multimeedia ja arenev maailm Enne kui alustate, tutvuge järgmiste teemadega: Kui kaugel on Kuu? Kui kaua läheb aega, et jõuda Kuule? Kes oli esimene inimene, kes astus Kuu pinnale? Jutustage lastele, kes olid Armstrong, Aldrin ja Collins, milline oli nende missioon ja valmistage nad ette reisiks Kuule läbi virtuaalreaalsuse peaseadmete. Õpitavad teemad: › S ündmused, mis on seotud reisimisega kosmosesse › Olulised isikud ja nende elulugu Kaasahaarav kogemus Anna õpilastele aega, et nad saaksid kõigepealt ise avastada, mis toimub Kuul. Peale paariminutilist iseseisvat rännakut võtke peaseadmed peast ning tooge õpilased tagasi klassiruumi. Küsige õpilaste arvamust sellest, mida nad nägid ning mis tundeid see nendes tekitas. Pöörake tähelepanu järgmistele punktidele: › Kuumoodul Eagle (K otkas), mis maandus Kuule. Kus on rakett Saturn V? › Kes olid kaks esimest inimest k es kõndisid Kuul? Miks Michael Collins Kuul ei kõndinud? Kosmos Vaata neid ikoone

2. Pärast ClassVR sessiooni: Milline on õnnestunud missioon? Milline on Kuu pind? Miks see selline on ja kuidas erineb see Maa pinnast? Kuidas inimesed reageerisid sellele, kui nägid televisioonist inimest Kuul kõndimas? Järgnevad tegevused › Meisterdage plastiliinist Neil Armstr ong ja Buzz Aldrin ning mängige läbi nende Kuul maandumine ning esimesed sammud. › Looge ajajoon, et mõista inimk onna teed kosmosesse. › Jagage lapsed paaridesse, üks on Neil Armstrong ja teine reporter . Reporter küsitleb Armstrongi. › Looge võimalus rollimänguks ning mängige läbi maandumine Kuule. EESTI KEEL T utvuge raamatutega, mis kirjutavad Kuust. Vaadake ka erinevaid pilte. Seletage lastele sõnade tähendused, mida nad ei tea. Kas kirjeldustes saab aimu ka sellest, millised helid võivad Kuul kõlada? Laske lastel kirjeldada nende emotsioone, mis tekkisid erinevaid pilte ja raamatuid lugedes/kuulates MATEMAATIKA Laske lastel koostada gruppides ajajoon sündmustest, mis eelnesid kosmosesse reisimisel. Lisaülesandena andke lastele ka aastanumbrid ja laske lastel sündmused reastada kronoloogilises järjekorras. DISAIN JA TEH NOLOOGIA Disainige ja looge kosmoselaev, et reisida Kuule. Otsige üles rakett Saturn V ja Kuumoodul Eagle. Kuidas erineb laste poolt valmistatud kosmoselaev kuumoodulist ja raketist? KEHALINE KASVATUS Viige tund läbi kujuteldava s kosmoses. Milliseid liigutusi lapsed teevad? Paluge neil peatuda ning paigal püsida. Kas ja kui kõrgele saab hüpata kujuteldavas kosmoses ning kas kosmoses on võimalik ka joosta? KUNST Võtke ajaleht, liim, salvrätikud ja erinevad meisterd amis vahendid, mis veel käepärast on. Ehitage tugev ja kivine pinnas, täpselt selline nagu Kuu pind on. Valige ka õiged värvitoonid, soovi korral värvige kuu pind. Õppeainete lõimimine TEADUS Disainige koos lastega skafander. Mõelge läbi, millisest materjalist võiks see olla ning arutlege, miks igasuguste riietega ei saa kosmoses liikuda. INFOTEHNOLOOGIA Laske lastel luua Kuu kohta faktide kaust, kasutades informatsiooni ning pilte, mis on internetist leitud. Laske lastel rääkida miks nad valisid just need materjalid ning millist Informatsiooni nad kogusid.

Views

 • 1199 Total Views
 • 970 Website Views
 • 229 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 3

 • 87 www.google.com
 • 18
 • 2 uus.insplay.eu