Makeblock | Insplay

Makeblock 

Makeblock vision is to help more people enjoy creating while having fun.

Makeblock combines technology and education and lowers the overall threshold of creation by building a STEAM platform covering mechanics, electronics and software. Makeblock believes that in children’s basic education stage, the vastness of their knowledge is more important than the depth of their knowledge. At the same time, we should also focus more on the development of their abilities rather than the impartation of knowledge. Based on a combination of software and hardware, Makeblock helps children learn from practical usage of technical devices and thinking training so that they will fear no challenges in the future and grow up as individuals who have critical thinking skills and who are socially responsible.


Tuntud Makeblock roboti mBot südameks on populaarne Arduino Uno mikrokontroller, mis tagab standardse ja laia ühilduvuse. Makeblock on välja töötanud Scratch 3.0 põhineva visuaalse programmeerimise keskkonna mBlock, mis sobib hästi nii algajale kui edasijõudnule. 


Insplay is the official wholesaler of Makeblock products.

Lasteaed


Odoo - Sample 1 for three columns


  mTiny avastajakomplekt


mTiny on mõeldud programmeerimise esimeste sammude õpetamiseks lasteaedades. Eesti õpetajate poolt väga kiidetud ja armastatud pandarobotit saab juhtida juhtpliiatsi ning koodikaartide abil. Robot liigub ka lihtsalt joysticki liigutades. Teemamatid pakuvad õppesse lisaväärtust ning aitavad hästi kaasa keeleõppele. mTinyt on väga hea lõimida erinevate valdkondadega ning kasutada probleemide lahendamise oskuse arendamisel. Emotsioonide väljendamisel on mTiny robot samuti väga osav - tema silmad ning hääl muutuvad vastavalt etteantud koodikaardile. 

mTiny on disainitud tuginedes multiintelligentsuse teooriale. Loogilise mõtlemise oskust ja probleemide lahendamise oskust on lihtne edasi anda läbi interaktiivse mängu.

Algkool


Odoo - Sample 2 for three columns


  Codey Rocky


Codey Rocky on robot, mis teeb lihtsaks tehnoloogia ja 21-sajandiks vajalike oskuste õppimise. Roboti programmeerimiseks ei ole vaja eelnevalt robotit kokku ehitada. Robot koosneb kahest osast - Codey on roboti pea ja Rocky liikuv keha. Codey Rocky-t on võimalik programmeerida blokipõhiselt või kasutades Python programmeerimiskeelt. 

Codey Rocky õpetab erineval tasandil programmeerimist, julgust kasutada tahvelarvutit, koostööd, loovust ja seda saab lõimida erinevatesse tegevustesse. 

 Codeyl on LED maatriks ekraan, kõlar, RGB LED, nupud, potentsiomeeter, heliandur, valgusandur, güroskoop ja kiirendusandur, IR vastuvõtja, IR saatja ning heliandur. Rocky on roboti ratastega kehaosa, mida saab kasutada ainul koos Codeyga. Rockyl on IR värviandur ja DC mootor. Roboti andurite programmeerimisel saavad lapsed luua lõbusaid mänge, animatsioone ja lugusid ning teha erinevaid väljakutseid.

Põhikool ja keskkool


Odoo - Sample 3 for three columns


mBot2 ja CyberPi


mBot2 on haridusrobot arvutiteaduste ja lõimitud õppe õpetamiseks. Kaustades mBlock programmeerimiskeskkonda, on lihtne alustada blokipõhise programmeerimisega ning liikuda edasi Pythonile. mBot2 roboti muudab suurepäraseks CyberPi, Makeblock Educationi kõige arenenum mikrokontroller, mis toob klassi uusimad tehnoloogiad. Selle sisseehitatud WIFI moodul võimaldab näiteks traadita ühendust, võimalik on ühendada mitu mBot2-te, et luua kohalike võrk (LAN) robotitest, mis suhtlevad omavahel, jagavad ja koguvad andmeid ning täidavad koos ülesandeid.

CyberPi kontroller on varustatud värvilse ekraani, joystick nupu ning ruudu ja kolmnurga kujuliste nuppudega ning külje peal asuva kontrollnupuga, mida programmidesse ei panda ja millega saab programmi vajadusel katkestada. Sisse on ehitatud  mikrofon, kõlar, kallutusandur jpm.