Sajad lapsed ja noored esitlevad Robotexil oma iduettevõtteid

Maailma suurimal robootikafestivalil Robotex loovad sellel aastal esimest korda Eestis lasteaia- ja algkooli lapsed mängulisel viisil oma iduettevõtteid. Tänavusel Robotexil lastele ja noortele mõeldud avatud võistluste teema on "Meie esimene start-up.” Võistluse eesmärk on huvi tekitamine ettevõtluse ja robootika vastu. Robotex ootab laste ja noorte iduettevõtete võistlusele osalema sadu erinevaid meeskondi.

"Eesti on tuntud start-upi edulugude poolest. Usun, et iga lapsevanem soovib, et ka tema laps lööks tulevikus läbi. Ja miks mitte - käivitaks ise eduka ettevõtte. Sellele aitab kaasa oskus mõelda suurelt, probleeme lahendada ja ka ettevõtlik suhtumine. Usume, et meie seekordne võistlus annab lastele mängulisel moel praktilise ettevõtluse kogemuse. Oluline on tiimitöö ja ideede müümise oskus ehk kuidas pitchida,” innustab Insplay tegevjuht Andres Sirel kõiki lapsevanemaid, juhendajaid ja lapsi.

Insplay korraldab sel aastal Robotexil lasteaia- ja algkooli lastele kaht võistlust: Insplay Roboliiga ja LEGO WeDo. Võistluste eesmärk on inspireerida lapsi ja noori ja toetada neid teekonnal tehnoloogia kasutajatest loojateks. Võistlustele on lisaks lasteaedadele, koolidele ja huviringidele oodatud ka nutipered oma laste tiimidega.

“Robotex on maailma suurim robootikapidu, ootame lapsi, noori ja nutipersesid sellest peost osa saama ja tegema esimesi samme robootikamaailmas. Robootika kaudu võib õppida programmeerimise algteadmisi mänglevalt nagu muuseas. Programmeerimine on uus kirjaoskus, milleta tulevikus enam kuidagi ei saa. Soovime lapsi programmeerima õppimise teel võimalikult palju toetada,” täiendab Robotexi tegevjuht Ave Laas.

Robotex julgustab võistlusel osalema kõiki, kes tahavad iduettevõtte põneva teekonna koos lastega läbi teha. Sellega soovime käivitada uue start-up-pealekasvu laine Eestis. Koos pere ja sõpradega “Meie esimene start-up” võistluseks ettevalmistamine ja Robotexil osalemine on arendav väljakutse ka lastevanematele ja juhendajatele.

Kuidas leida oma pere või organisatsiooni nutiringile juhendaja, kes toetab ja aitab nutiringi käivitamisel ja Robotexi võistlusteks ettevalmistamisel? SA Hariduskiirendi avab koostöös Insplay, Robotexi ja teiste innovatsioonisektori partneritega nutiringide ellukutsujate ja juhendajate kokkuviimiseks platvormi www.startupalfa.ee. Alates 4. oktoobrist beetaversioonis avatud portaalist leiab kasulikke materjale huviringi käivitamise ja võistluseks ettevalmistamise kohta. StartupAlfa arendaja on Sihtasutus Hariduskiirendi, kelle missioon on uue sajandi oskuste, STEAM oskuste arendamine ja populariseerimine Eestis.

SA Hariduskiirendi tegevjuht Mirell Merirand: “Meie missioon läbi StartupAlfa programmi on arendada laste tulevikuoskusi. Julgustame juhendajaid mängulise ja käed-külge ringitegevuse kaudu nakatama noori ettevõtluspisikuga. Uue sajandi oskuste ja ettevõtliku mõtteviisi arendamise väljundiks on Eesti ühiskonna konkurentsivõime paranemine, majanduse ja üldise heaolu kasv.”

Insplay Roboliiga ja LEGO WeDo võistlusel “Meie esimene start-up” saavad osaleda 3-5 liikmelised ja kuni 12-aastaste laste ja noorte tiimid/võistkonnad. Võistlustööks on laste meisterdatud matt või keskkond koos programmeeritud robotiga, mis tutvustab laste start-up idufirmat. Võistlusele oodatakse seni tegutsevaid nutiringe-robootikaringe koolide ja huvikoolide juures. Oodatud on ka nutipered ja nutikooslused, kes soovivad oma esimesi robootika- ja ettevõtlusealaseid väljakutseid vastu võtta algaval Robotexil. Insplay avatud Roboliiga ja LEGO WeDo võistlus on heaks inspireerivaks alguseks.

Registreerumine ja lisainfo 

Võistlustele registreerimine on avatud 7. novembrini ja osalustasu ühe võistkonna ning roboti kohta on 0 eurot kuni 1. novembrini. https://robotex.international/et/voistlused/
 
Vaata lisainfot võistlemiseks soovitatud robotite, ettevalmistuse ja tiimidele mõeldud toe kohta http://robotex.insplay.eu. Lisatuge nutiperedele ja huviringidele leidub www.startupalfa.ee keskkonnas.

Vaata Insplay võistlusi tutvustavat videot: https://youtu.be/izsdKhEoK7w
 
Vaata videot, miks osaleda nutiperena võistlusel "Meie esimene start-up": https://youtu.be/m06SZTV__to

Swedbank SEB Nordea Maestro Visa/MasterCard