Garantii ja hooldus

Kõigile toodetele kehtib GARANTII 2 AASTAT. Toote garantiitunnistuseks on kaubaga saadud arve.

Ostjal on õigus esitada müüjale kauba kohta pretensioon 2 aasta jooksul alates asja üleandmisest ostjale. Sel juhul ja kui ostja ja müüja ei lepi kokku toote parandamises või asendamises, peab esimesel poolel aastal müüja tõendama, et asja puudus on tekkinud selle valest kasutamisest või hooldusest. Ülejäänud poolteise aasta jooksul peab aga ostja tõendama, et ostetud asi oli juba ostmisel mittevastav ning ostja on seda õigesti kasutanud ja hooldanud. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.

Garantii kehtivuse tingimused:

 • Garantii aluseks on arve, mis tõestab kauba ostu OÜ Rekatost.
 • Garantii alla ei kuulu järgmised vead, mis on tekkinud:
  • välistel põhjustel ehk ostja poolt tahtlikult või tahtmatult põhjustatud kahjustus.
  • hooletusest või seadme valest kasutamisest.
  • volitamata isiku teostatud hooldusest või kõrvalise isiku poolt sooritatud remondist.
 • Garantii alla ei kuulu toote tavapärane kulumine
 • Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadavalt kirjeldatult tootel esineva puuduse kohta.
 • Tarbija pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui Müüja tõestab, et puudused kauba kasutamisel on tekkinud tarbija süül.

Hooldus ja remont

Insplay teostab kõikidele meie pakutavatele toodetele hooldust ja remonti. Toote hooldusesse saatmiseks palume esmalt täita ära alltoodud vorm:

 

Hoolduse päring

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Swedbank SEB Nordea Maestro Visa/MasterCard