Taganemisavaldus

Täitke ja tagastage käesolev avaldus e-postile [email protected] üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda!

Lepingust taganemise avaldus


Insplay, Rekato OÜ, 10412 Tallinn, Harjumaa, Eesti

E-posti aadress: [email protected]


Käesolevaga taganen lepingust, mille eseme(te)ks on tellimuse ................................ (tellimuse number) alusel ostetud toode/tooted:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Tellimuse olen kätte saanud .... / ..... / ................ (kuupäev, kuu, aasta)


 

Kliendi nimi:

Kliendi aadress:

Kliendi allkiri

(kui käesolev avaldus esitatakse paberil)

Kuupäev