HEV

 

Hariduslikud erivajadused ehk HEV on kaasaegne termin tähelepanu koondamiseks ja nende õpilaste toetamiseks, kellel on raskusi osaleda üldises hariduse andmise protsessis. Laiemalt adresseerib HEV igaühe inidividuaalse ja personaalse õppe vajadusi elukestvas õppes.

Valik HEV abivahendeid

Sõnavara harjutustahvel 

A6-aknaga tahvel, kuhu saab sisestada soovitud pildi. Seejärel saab pildi kohta salvestada 5 erinevat sõna või lauset ning tõmmata joon (kuivpühkimismarkeri abil) igast taasesitusnupust pildi vastavasse ossa.

Big-point salvestavad nupud

Big-Point salvestav nupp sobib ideaalselt rääkimiseks ja kuulamiseks ning taasesitab 45 sekundit heli.

Kõne salvestav taskutega seinamatt

lmastikukindel kõnet salvestav taskutega seinamatt nii tuppa kui ka õue.

Rahutud jalad

Jalgade tugi võimaldab õpilasel toetada ja tasakaalustada oma jalad. Maandab rahutust ja suurendab fookust klassis.

Lihtne taimer

 Taimer loob nutiseadmest vaba keskendumise. Lihtne seadistada. Roheline, kollane ja punane värv juhivad aega. 

Rahustav raskustekk

Raskustekk aitab lastel rahuneda, lõõgastuda, puhata ja parandada ärevuse taset. Suurendab kehateadlikkust.

Rohkem HEV vahendeid leiad meie e-poest

HEV ja robootika

Robootikavahendite kasutamisel HEV õpilaste juures on välja toodud palju positiivseid ja arendavaid külgi: loogilise mõtlemise arendamine; matemaatiliste, eneseväljenduse tõstmne; oskust masinaid juhtida ning programmeerida; põhjuse ja tagajärje seoste loomine ning mõistmine. Lisaks meeldib lastele robotitega mängida ning tegevused nendega on huvipakkuvad. Robotite võimalused hoiavad  lapsed motiveeritud ja lapsed püsivad tegevustes kauem, kui traditsiooniliste õppemeetodite puhul.

Odoo pildi ja tekstiblokid 

Ozobot joonejälgija robot

 Ozobot on väike ja vahva robot, mis liigub mööda viltpliiatsiga joonistatud joont sinna, kuhu vaja. Erinevate värvide ja kriipsudega saab robotile ette anda käsklusi ilma arvutit kasutamata. 

Bee-Bot nutivaba robot

Bee-Bot teeb laste näod rõõmsaks juba oma olemusega. Nutitelefoni või arvutit robot ei vaja. Robotile saab käsklusi anda seljal olevate nuppude kaudu ning liikuda kas vaibal või spetsiaalsetel mattidel.

Sphero Bolt robopall

Sphero Bolt on kiire ja vastupidav robopall, millega saab mängida ja õppida nii toas, õues kui vees. Jah, see robot on veekindel! Värviliste tulukestega ekraan ja hulgaliselt andureid teevad Boltist põneva mängukaaslase. Sphero Bolt vajab juhtimiseks nutiseadet.

Kaasav haridus ja HEV-laste toetamine on nii Eestis kui mujal maailmas aktuaalne ja tõusva tähtsusega. Igas lasteasutuses on lapsi, kes vajavad individuaalsemat lähenemist. Tehnoloogia ja nutivahendid on HEV-õpilaste puhul suureks abiks, kui nende kasutamine eelnevalt läbi mõelda. Lapsed, kellel on raske keskenduda rohkem kui ühele stiimulile korraga, vajavad eakaaslastest rohkem välist abi. Edukaks toimetulekuks õppimisel ja suhtlemisel on vaja palju mõistmist ning toetust. Kordaläinud keskendumine tõstab lapse enesekindlust ja sisemist motivatsiooni. Selleks, et toetada last uute oskuste ja teadmiste omandamisel, saab õppetööd rikastada põnevate vahendite abil. IKT- ja robootika vahendite valimisel tuleb arvestada lapse eripära ja vajadustega ning leida sobiv vahend eesmärgi täitmiseks.