Our Blog

Get in touch with us


Insplay RoboOlümpia 2021

Janne Kivila
October 2021 — 446 views RoboOlümpia Robootika Robootikakoolis Robootikalasteaias Väljakutse Võistlus


Kuidas valida robootikavahendeid lasteaeda?


#Robootikategu