Our Blog

Get in touch with us


#robootikategu 2022

Janne Kivila
April 2022 — 641 views Robootikalasteaias #robootikategu Väljakutse


Haridusrobotite õpilugude väljakutse


littleBits

Janne Kivila
February 2021 — 1152 views Isetegija littleBits MATIK Põhikool RVR Sphero