Our Blog

Get in touch with us


Insplay RoboOlümpia 2021

Janne Kivila
October 2021 — 446 views RoboOlümpia Robootika Robootikakoolis Robootikalasteaias Väljakutse Võistlus


#Robootikategu


TTS Maastikurobot

Janne Kivila
February 2021 — 408 views Haridus Lasteaed Maastikurobot MATIK Õuesõpe TTS