Our Blog

Get in touch with us


#robootikategu 2022

Janne Kivila
April 2022 — 646 views Robootikalasteaias #robootikategu Väljakutse


Haridusrobotite õpilugude väljakutse


Insplay Mentor

Janne Kivila
March 2021 — 1591 views Haridus HEV InsplayMentor Isetegija MATIK Mentor Robootika Virtuaalreaalsus