Loovuses oleme masinatest ja tehisintellektist üle ka tulevikus

Tulevikuoskustes on loovus üks olulisemaid.

Loominguline saab olla igas valdkonnas - alates kujutavatest kunstidest lõpetades teaduse, insenerierialade ja ettevõtlusega.

Loovus eeldab võimaluste- ja lahendustekeskset mõtlemist piiratud ressursside ja tingimustega olukordades. Esmapilgul kasutust - mitte millestki millegi tegemine nõuab loovat lähenemist. Sellel põhinevad terved tööstusharud nagu materjalide taaskasutus ja ümbertöötlus. Taaskasutusel ja ümbertöötlemisel põhineb kogu internetiarhitektuur ja programmeerimine. Programm ise on loogilistest ja funktsionaalsetest viidetest läbipõimitud tekst, mille üks tekstiosa taaskasutab teist tekstiosa.

Loovus vastandub harjumuspärastele mõtteviisidele, trafaretsetele kujunditele ja metafooridele, stereotüüpsetele mõttemallidele, tavapärastele tegutsemisviisidele, kindlatele protseduuridele ja reeglitele. Loovust kirjeldatakse ka kui kastist välja ehk out of the box mõtlemist. Mitteloova lahenduse tulemused on prognoositavad ja tihti ka lihtsalt kopeeritavad. Loomingulise lähenemise viljad võivad olla ettearvamatult ja prognoosimatult positiivsed ja kasulikud. Reeglite tõhus rikkumine võib juhtuda intuitiivselt, aga ka teadlikult, reegleid tundes.

Loovad inimesed on tihtilugu väga kiire mõtlemisega. Nende aju kasutab kombinatoorikat välkkiirelt ja pakub välja kõige tulemuslikuma lahenduse, mõeldes seejuures kastist välja. Ma pole kohanud ühtegi loomingulist inimest, kes oleks aeglase taiplikkusega!

Öeldakse, et pilt on rohkem kui tuhat sõna. Öeldakse ka, et pilt on emakeeles. Väga suur vastuolu seisneb selles, et kuigi võtame 80 protsenti informatsioonist vastu silmadega visuaalse info näol, ei oska suurem osa inimesi oma mõtteid visuaalselt väljendada. Kas te oskate visualiseerida oma igapäevaseid kodus või töökohal kasutatavaid protsesse ja töövoogusid? Kuidas on oma mõtete ja õpitavate teemade visualiseerimise ja kaardistamisega?