Kuidas valida robootikavahendeid kooli

Tasuta veebikohtumine 28.aprill kell 13:00

 Odoo pildi ja tekstiblokid

Kutsume Sind tasuta veebikohtumisele, kus arutame robootika kasutuse ja lõimitud õppe võimalustest koolis.

Janika Leoste (Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi õpperobootika nooremteadur) ja Rasmus Kits (Tallinna 21. Kooli robootikaõpetaja) vastavad õpetajate enamlevinud küsimustele sobivate haridusrobootika vahendite valiku ja kasutuspraktikate kohta:


Kuidas kasutada distansõppel robootilisi vahendeid?

Kuidas kasutada ühte robotit erinevates õppeainetes?

Kuidas toetavad robootilised vahendid koostööoskuste arendamist?

Mille poolest erinevad LEGO Education SPIKE Prime ja WeDo 2.0? 


Online seminar leiab aset 28.04 kell 14:00-15:00

Registreerimisvormis saad lisada enda küsimuse, millele kindlasti vastust ootad!


Kõigile registreerunutele saadetakse veebikohtumise link e-maili peale.